„Ferie na sportowo”

„Ferie na sportowo”

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla młodzieży szkoły i dla gimnazjalistów okolicznych szkół zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, czy też rozrywka z wykorzystaniem pracowni komputerowych.

Jak co roku w dniach od 17 stycznia do 18 stycznia 2017 r. nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, z Radą Rodziców zapewnili młodzieży szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje dla uczniów szkół gimnazjalnych z Pogórza Przemysko – Dynowskiego: piłki nożnej halowej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt ponadto uczniowie rywalizowali przy stołach tenisowych.

Oficjalnego otwarcia Turnieju w dniu 17.01.2017 r. dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

W pierwszym dniu rywalizacji sportowej w turnieju halowej piłki nożnej chłopców i w turnieju tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie spotkały się drużyny z następujących szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami: Gimnazjum Bachórz (opiekun Pani Lucyna Stochmal), Gimnazjum Dubiecko (opiekun Pan Jarosław Antosiak), Gimnazjum Dydnia (opiekun Pan Marek Kupczakiewicz), Gimnazjum Dylągowa (opiekun Pan Piotr Sarnicki), Gimnazjum Dynów (opiekun Pan Damian Chudzikiewicz), Gimnazjum Hłudno (opiekun Pan Krzysztof Toczek), Gimnazjum Jawornik Polski (opiekun Pan Tadeusz Pieniądz), Gimnazjum Manasterz (opiekun Pani Maria Zgłobicka), Gimnazjum Nozdrzec (opiekun Pan Rafał Pyś).

W turnieju halowej piłki nożnej drużyny z poszczególnych szkół zostały podzielone na trzy grupy, których mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu fazy zasadniczej zostali wyłonieni zwycięzcy poszczególnych grup, którzy utworzyli grupę „mistrzowską”, natomiast zespoły z drugich i trzecich miejsc utworzyli kolejne dwie grupy, w których również rywalizowano systemem „każdy z każdym”. W wyniku zaciętej rywalizacji w duchu „fair play” w turnieju halowej piłki nożnej: I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Nozdrzcu, II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Dydni, III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Dynowie. Najlepszym bramkarzem turnieju został Bartłomiej Kiełbasa z Gimnazjum w Nozdrzcu. Królem Strzelców całego turnieju został Michał Potoczny z Gimnazjum w Jaworniku Polskim. Natomiast rywalizacja w tenisie stołowym chłopców zakończyła się następującymi rezultatami: I miejsce zajął Kacper Sznilik z Gimnazjum w Dubiecku, II miejsce zajął Arkadiusz Banaś z Gimnazjum w Jaworniku Polskim, III miejsce zajął Dominik Kulon z Gimnazjum w Dydni. Natomiast w 18.01.2017 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie gościł dziewczęta ze szkół gimnazjalnych Pogórza Przemysko – Dynowskiego na rozgrywkach w piłkę siatkową w ramach „Ferii na sportowo”. Oficjalnego otwarcia kolejnego dnia Turnieju dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Do rywalizacji sportowej w turnieju piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowieturnieju tenisa stołowego stanęły drużyny z następujących szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami: Gimnazjum Dubiecko (opiekun Pani Beata Pudysz), Gimnazjum Dydnia (opiekun Pani Adam Bieleń), Gimnazjum Dylągowa (opiekun Pan Piotr Sarnicki), Gimnazjum Izdebki (opiekun Pan Maciej Skotnicki). Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. W wyniku sportowej rywalizacji prowadzonej w duchu „fair play” klasyfikacja końcowa turnieju piłki siatkowej dziewcząt przedstawia się następująco: I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dydni, II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Izdebkach, III miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dubiecku, IV miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dylągowej. Najlepszą zawodniczką turnieju została Kamila Dmitrzak z Gimnazjum w Dydni, zaś najlepiej zagrywającą zawodniczką turnieju została Patrycja Owsiana z Gimnazjum w Izdebkach. Nad prawidłowością przebiegu zmagań czuwał sędzia Pan Bartłomiej Walus.

Natomiast rywalizacja w tenisie stołowym zakończyła się następującymi rezultatami:

I miejsce zajęła Wioletta Dziuban z Gimnazjum w Izdebkach, II miejsce zajęła Angelika Job z Gimnazjum w Izdebkach, III miejsce zajęła Dominika Cierpiak z Gimnazjum w Dydni.

Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (udział wzięły drużyny z 10 gimnazjów), a poziom gry w poszczególnych dyscyplinach z roku na rok jest coraz wyższy, co dobrze rokuje na przyszłość.

Wszystkim drużynom i opiekunom dziękujemy za udział i życzymy wspaniałego odpoczynku podczas ferii zimowych.

Zapraszamy za rok!

 

Ze sportowym pozdrowieniem

nauczyciele wychowania fizycznego z ZSzZ w Dynowie