„KOBIECY PULS BIZNESU”

„KOBIECY PULS BIZNESU”

W związku z realizacją projektu pt. „KOBIECY PULS BIZNESU", zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 39 700,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy,  Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt „KOBIECY PULS BIZNESU” jest skierowany dla KOBIET, które: 

– ukończyły 30 lat, 

– zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, 

– zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, 

– są bezrobotne lub bierne zawodowo.

 

Szczególnie zapraszamy kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:

– długotrwale bezrobotne,

– niepełnosprawne,

– powyżej 50 roku życia

– posiadające co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia,

– wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

– samotne matki wychowujące minimum 1 dziecko w wieku do 18 roku życia.

 

W ramach projektu oferujemy: 

– doradztwa i szkolenia dotyczące zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu,

– bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 22 000 zł,

– bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 17 700 zł przez 12 miesięcy w tym: 1 750 zł/miesiąc przez 6 miesięcy oraz 1 200 zł/miesiąc przez kolejne 6 miesięcy,

-szkolenia i doradztwo specjalistyczne wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostępny jest na stronach: www.cdsprojekt.pl i www.amd-group.pl lub zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów, tel.:17 779 01 88, e-mail: cdsdotacje@wp.pl.