Rusza konkurs dla młodych projektantów w ramach projektu "Carpathian Art of Fashion"

Rusza konkurs dla młodych projektantów w ramach projektu "Carpathian Art of Fashion"

Więcej informacji oraz regulamin konkursu do pobrania pod adresem:

https://www.powiat.rzeszow.pl/CarpathianArtofFashion/

 

Celami konkursu są: 

  • promowanie uzdolnionych ludzi z terenu objętego projektem
  • rozbudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży,
  • umożliwienie młodym uzdolnionym ludziom osiągnięcia sukcesu.