Wizyta delegacji z Powiatu Rzeszowskiego w Svidniku

Wizyta delegacji z Powiatu Rzeszowskiego w Svidniku

 

W piątek oficjalna delegacja Powiatu Rzeszowskiego w składzie: Iwona Zawadzka oraz Michał Łazarów, a także Joanna Szawara reprezentująca Aglomerację Rzeszowską gościli w Urzedzie Miasta Svidnik na Słowacji. W czasie wizyty omawiano szczegóły projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego pod nazwą „Carpathian Art of Fashion” realizowanego w ramach „Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”, oś priorytetowa „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Doskonała współpraca Powiatu Rzeszowskiego z miastem Svidnik trwa już od wielu lat.