Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi Nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi Nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna

Oddawana do użytkowania droga została przebudowana w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów – Trzebownisko – Łukawiec – Czarna w km od 8+032 do 17+462”.

Zakres wykonanych robót:

– wykonanie nowych warstw betonu asfaltowego,

– umocnienie poboczy,

– poszerzenia drogi,

– budowa chodnika,

– przebudowa systemu odwodnienia,

– ustawienie barier energochłonnych i balustrad wygradzających ruch pieszy,

– przebudowa systemu odwodnienia.

Wartość projektu zamknęła się w kwocie blisko 6 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość dofinansowania z budżetu państwa to prawie 3 mln zł. Powiat Rzeszowski zainwestował w ten projekt 1,5 mln zł. Tyle samo partner w projekcie – Gmina Trzebownisko. Przebudowa była realizowana od 29.07.2016 r. do 20.10.2016 r.

Parametry przebudowanej drogi powiatowej:

– długość: 9,43 km

– kategoria ruchu: KR1, klasa techniczna drogi: „L” (droga lokalna),

– nośność drogi: 80 kN/oś

– droga o przekroju ulicznym, półulicznym i szlakowym

– ilość jezdni: 1

– szerokość jezdni: 6,0 m (dwa pasy ruchu), szerokość pasa ruchu: 3,0 m

– chodniki jednostronne z kostki betonowej przy jezdni o szerokości 1,5 m

– pobocze gruntowe lub umocnione kruszywem przy jezdni: 0,8 m

– rowy trapezowe uszczelnione będące elementem kanalizacji deszczowej otwartej

– wykonano ok. 6,4 km chodnika, 27 peronów autobusowych, 37 przepustów

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

  • Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski
  • Lesław Kuźniar – Wójt gminy Trzebownisko
  • Marek Radion – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
  • Marcin Zaborniak – Dyrektor Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
  • Maciej Łukaszek – Dyrektor technicznego Oddziału STRABAG Sp. z o.o. w Rzeszowie
  • Bogdan Tarnawski – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  • Ojciec Robert Kozłowski – Proboszcz Parafii, Gwardiana Wspólnoty Braci Mniejszych Kapucynów w Terliczce i Kustosza Sanktuarium O. Pio