Przekazanie i objęcie obowiązków dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

Przekazanie i objęcie obowiązków dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

Przekazującym obowiązki był płk dypl. Jarosław Mokrzycki, natomiast obejmującym obowiązki płk Ryszard Pietras.  Nowego dowódcę brygady przedstawił zebranym przełożony – dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika.

W uroczystości brał udział Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.