Wesołych Świąt i radosnego Alleluja!

Wesołych Świąt i radosnego Alleluja!

 

Przygotowując się na przyjęcie orędzia Zmartwychwstania
składamy jak najlepsze życzenia, 
by pokój i miłość, których wzajemnie sobie życzymy,
napełniały serca wszystkich ludzi.

 

Życzymy, by nadzieja zwiastowana
przez Zmartwychwstałego Jezusa,
że życie nie ma końca, nadawała naszej codzienności sens,
ład oraz niech będzie źródłem niewyczerpanej radości,
którą będziemy się dzielić oraz ją pomnażać.

 

Niech przywoływany tak często przez
Świętego Jana Pawła II napis z wadowickiego kościoła

"CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA"

który tak trafnie oddaje sens
Święta Zmartwychwstania Pańskiego,
wyznacza kierunek naszej pracy oraz wszelkim staraniom.

 

Życzymy Świąt Wielkiej Nocy z radosnym „Alleluja!”

 

Józef Jodłowski

Starosta Rzeszowski

wraz z Zarządem Powiatu

 

Stanisław Obara 

wraz z Radą Powiatu

 

Marek Sitarz

Wicestarosta Rzeszowski