XIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Majowa sesja Rady Powiatu kadencji 2014-2018 była sesją zwykłą, podczas której głosowano nad bieżącymi sprawami Powiatu Rzeszowskiego. 

Na sesji obecny był Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. mgr inż. Tomasz Baran. Przedstawił zebranym krótki raport dotyczący stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu. Szczegółowa informacja została wszystkim zebranym przekazana przed sesją.

W ubiegłym roku zmniejszyła się liczba wyjazdów. Wykonano (jak co roku) analizę bezpieczeństwa, z której wynika, iż większość gmin powiatu objęta jest małym lub średnim poziomem zagrożeń. System ratowniczy oparty jest o 2 jednostki Zawodowej Straży Pożarnej oraz 37 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Sposób rozmieszczenia jednostek umożliwia stosunkowo jak najkrótszy dojazd do ewentualnego pożaru. 80% powiatu ma zapewniony dojazd do zdarzenia w czasie nie przekraczającym 15 min. 

Na dzień dzisiejszy planowana jest budowa nowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej na terenie Rzeszów-Dworzysko.

 

Kolejnym z zaproszonych na sesję gości był Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie młodszy inspektor mgr Konrad Wolak. Przedstawił on zebranym skróconą informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu. Szczegółowa informacja została wszystkim zebranym przekazana przed sesją. 

Generalna ocena bezpieczeństwa na terenie powiatu jest pozytywna. Ilość przestępstw zgłoszonych w ubiegłym roku zmniejszyła się o połowę w ciągu ostatnich 5 lat. Wzrosła niestety ilość policyjnych interwencji porządkowych w stosunku do lat ubiegłych.

  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: wzrost ilości zdarzeń (ok. 1700, przy 1500 w roku 2015); 18 ofiar śmiertelnych (7 osób w roku 2015);
  • Zwiększona ilość zaginięć w stosunku do ubiegłego roku;
  • 1 postępowanie o zabójstwo (7 w roku 2015);
  • 19 zgłoszonych gwałtów (14 stwierdzonych) – 87% wykrywalność;
  • Wdrożono 6 programów profilaktycznych w ciągu ubiegłego roku.

Sesja Rady Powiatu była jednocześnie okazją dla Komendanta, do złożenia podziękowań na ręce Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego za dotychczasową nienaganną współpracę oraz stałe wsparcie zarówno na stopie finansowej jak i infrastrukturalnej, przekładającą się na nieustanną poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Starosta podziękował za obecność na sesji składając jednocześnie deklarację kontynuowania dobrej współpracy, która jest niezbędna do tego, aby te wskaźniki nadal pozytywniej się zmniejszały. 

 

Wśród spraw różnych pojawiła się informacja, iż w Błażowej otwarto unikalne muzeum. Jest to Muzeum Pisanek, które swoją siedzibę ma w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej. Na chwile obecną ekspozycja liczy 4 tysiące pisanek, ale drugie tyle czeka na przygotowanie miejsca do ekspozycji. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin muzeum.