XXVI PRZEGLĄD KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH „POGÓRZAŃSKA NUTA”

XXVI PRZEGLĄD KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH „POGÓRZAŃSKA NUTA”

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie i Wojewódzki Dom Kultury zapraszają po raz XXVI NA PRZEGLĄD KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH „POGÓRZAŃSKA NUTA”, który będąc eliminacjami do 51 ogólnopolskiego festiwali kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu n/Wisłą stał się najwazniejszą na podkarpaciu biesiadą muzyki ludowej. Przegląd odbędzie się 21 maja 2017 roku od godziny 14.00 na scenie ośrodka turystycznego "Błękitny San" przy ul. Płazowej 9 w Dynowie.

„Pogórzańska Nuta", to spotkanie z muzyką ludową wielu form prezentacji: kapel, zespołów śpiewaczych, solistów śpiewaków i instrumentalistów- od najmłodszych po sędziwych wiekiem mistrzów muzyki ludowej. Przegląd ten gromadzi rok rocznie ponad 200 osób/ponad 30 prezentacji/, z różnych, nawet najbardziej oddalonych zakątków naszego województwa. Świadczy to o tym, że Dynów zasłużył sobie na tak ważną dla kultury Podkarpacia imprezę.

Jurorami „Pogórzańskiej Nuty" będą wybitni znawcy tematu:

  • PRZEWODNICZĄCY – JERZY DYNIA – muzyk, folklorysta, członek międzynarodowej grupy ekspertów ds. folkloru C.I.O.SSS

Członkowie Jury:

  • JOLANTA DANAK-GAJDA – redaktor Polskiego Radia Rzeszów, etnomuzykolog
  • MARIA KULA – etnograf, instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Wszyscy rekomendowani przez Jurorów do reprezentowania Podkarpacia na Festiwalu w Kazimierzu n/Wisłą, rok rocznie zostają laureatami głównych nagród, w tym reprezentanci Dynowa wielokrotnie.
 

Zapraszamy do Dynowa,

Dyrektor MOK w Dynowie

Aneta Pepaś-Skowron

Kontakt: 724-999-888