"reAKTYWIZATOR"

"reAKTYWIZATOR"

Projekt jest skierowany do :

  • osób długotrwale bezrobotnych (tj. osob pozostających w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w czasie ostatnich 2 lat),
  • osób powyżej 30 roku życia,
  • zamieszkujących następujące powiaty województwa podkarpackiego: ropczycko-sędziszowski, dębicki, strzyżowski, kolbuszowski, łańcucki, rzeszowski, a także miasto Rzeszów.