Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymali mieszkańcy regionu, którzy wyróżnili się zasługami w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa – mi. in. w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,  osiągnięciami w pracy samorządowej i działalności na rzecz środowisk polonijnych czy działalności charytatywnej oraz na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia,  promowaniem idei wolontariatu, a także wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Wśród uhonorowanych Brązowym Krzyżem zasługi znaleźli się Pani Lucyna Sokołowska oraz Pan Tadeusz Pachorek Członkowie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.