Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka-Budy Głogowskie-Głogów Młp.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka-Budy Głogowskie-Głogów Młp.

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka-Budy Głogowskie-Głogów Młp. w km od 0+977 do 9+123

 

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 6 329 255,11 PLN

W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – PRGiPID: 3 000 000 PLN

Wykonawca robót :  Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 – umowa podpisana 22.06.2017 r.

Termin realizacji zadania: 15.11.2017 r.