XXX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Czerwcowa sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego była sesją absolutoryjną, podczas której oprócz omawiania bieżących spraw Powiatu podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski przedstawił zebranym kilka najważniejszych informacji dotyczących ubiegłorocznego budżetu, a czego najistotniejszym był fakt, iż planowane dochody wzrastały w ciągu roku i udało sie wykonać 107,6% planu budżetowego. 

Popracie dla Starosty oraz Zarządu przedstawił również Radny Powiatu Rzeszowskiego Antoni Ossoliński odczytując oficjalne pismo klubu Prawa i Sprawiedliwości. Liczne nagrody otrzymywane w ciągu roku, doskonały rozwój Powiatu, oraz takie osiągnięcia jak Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko, Maneż przy Szkole Techniczno – Weterynatyjnej w Trzcianie czy budowa pierwszego w Polscie mostu kompozytowego w Błażowej świadczą tylko o niezwykłej pracy jaką Zarząd wraz z całym Powiatem wykonali w ubiegłym roku. 

Po uroczystym przyjęciu uchwały i ogłoszeniu przyznania absolutorium dla Zarządu Powiatu głos ponownie zabrał Starosta Rzeszowski dziękując wszystkim zebranym, a także tym których nie było w obecnej chwili na sali, ponieważ na tego rodzaju sukcesy składa się praca bardzo wielu ludzi. Dzięki tej wytężonej pracy nasz region jest pozytywnie oceniany, ciągle się rozwija, a my możemy dziś cieszyć się licznymi nagrodami, które otrzymuje Powiat Rzeszowski. 

Głos zabrał również obecny na sesji Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga. Wyraził swoje najszczersze gratulacje dla Zarządu z okazji otrzymania absolutorium. Na ten sukces przyczynili się wszyscy zaangażowani, a zgoda panująca w Radzie daje efekty. Na zakończenie wyraził przekonanie, iż mimo że  problemów zawsze jest wiele, ale Rada i Zarząd na czele ze Starostą sprostają każdym przeciwnościom, zaś kolejne lata będą co najmniej tak samo przepełnione sukcesami i wyróżnieniami.