XXII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych

XXII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

zaprasza na

XXII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych