Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” rozpoczyna realizację projektu „Cyfrowy ekspert”

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” rozpoczyna realizację projektu „Cyfrowy ekspert”

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” rozpoczyna realizację projektu „Cyfrowy ekspert” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych na różnych poziomach.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby w  wieku 25 lat i więcej z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim) i/lub,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,

które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, woj. podkarpackie), które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadaj największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, materiały szkoleniowe i możliwość uzyskania certyfikatu ECCC.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI KURSU W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE POWIATÓW: NIŻAŃSKIEGO, STALOWOWOLSKIEGO, LEŻAJSKIEGO, RZESZOWSKIEGO, TARNOBRZESKIEGO I MIASTA TARNOBRZEG.

 

Nabór jest prowadzony do 01.09.2017 r.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2017 r. – 30.06.2018 r. 

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl