Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski

Dziś (05.07.2017 r.) nastąpiło oficjalne przekazanie dokumentacji inwestycyjnej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski w km 0+977 do 9+123. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana 22.06.2017 r. (link do informacji). W spotkaniu uczestniczyła Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Marek Radion Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE NT. ZADANIA PN.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski
w km 0+977 do 9+123

 

Długość odcinka przebudowy drogi – 8146 mb

Długość odcinków nowych chodników – 5150 mb

Długość odcinków chodników do remontu – 1320 mb

Perony autobusowe długości 20 mb – 13 szt.

Długość rowów krytych – 6020 mb

Studnie rewizyjne – 149 szt.

Studzienki ściekowe – 133 szt.

Przebudowa przepustów pod koroną drogi – 129 mb (9 szt.)

Przebudowa przepustów pod zjazdami – 317 mb

Bariery energochłonne i barierki wygradzające ruch pieszych – 240 mb