"Kuj żelazo póki gorące"

"Kuj żelazo póki gorące"

Dni Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnie to cyklicznie organizowana impreza skierowana do mieszkańców w/w domu oraz mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego (powiatów rzeszowskiego, ropczycko – sędziszowskiego, leżajskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego i stalowowolskiego) oraz uczestników środowiskowych domów samopomocy i członków stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z ościennych gmin. Wydarzenie organizowane jest od kilku już lat przez Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnie.

Zadanie zostało zrealizowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Podkarpackiego na realizacje w 2017 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020; jak również ze środków Stowarzyszenia Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Dużym wkładem jest praca społeczna członków Stowarzyszenia

Impreza miała charakter kulturalno – sportowy, a jej celem jest wspieranie aktywności życiowej uczestniczących w niej osób. Pierwsza część wydarzenia była kontynuacją poprzednich edycji Dni Kultury Ludowej organizowanych na terenie DPS w Górnie i miała na celu aktywizowanie jej uczestników w dziedzinie odbioru i tworzenia kultury. Tematem tegorocznej edycji było kowalstwo. Druga część miała charakter sportowy.