FILM PROMUJĄCY POGRANICZE POLSKO SŁOWACKIE JUŻ NAKRĘCONY!

FILM PROMUJĄCY POGRANICZE POLSKO SŁOWACKIE JUŻ NAKRĘCONY!

 

Film powstał jako jedno z działań mikroprojektu pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści", realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Fabuła filmu przedstawia walory kulturowe i piękno terenów pogranicza polsko-słowackiego, w tym najciekawsze architektoniczne zabytki, miejsca i ludzi związanych z tym terenem, a wszystko to w kontekście legend i opowieści. Akcja filmu rozgrywa się na trasie Rzeszów-Svidník podczas podróży samochodem przypadkowego turysty, który stara się odpowiedzieć na pytanie, co nas łączy, a co dzieli.

Film pokazuje przenikanie się historii z teraźniejszością, przenikanie się kultur i religii. Tereny przygraniczne rozwijają się, powstają nowe miejsca pracy, nowe obiekty turystyczne, jednak ważne jest, aby wracać do historii i legend, które są źródłem dziedzictwa kulturowego.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu jako atrakcyjnej formy poznania dziedzictwa kulturowego.

https://www.youtube.com/watch?v=IB4dOJ5h_IE&feature=youtu.be

 

Film wyprodukowany został  przy współpracy z Agencją Produkcji Radiowej, Telewizyjnej i Wydawniczej „Obiektyw”.