Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2017 z dofinansowań w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja barier transportowych:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 
Obszar B
 – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie 2 –  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
 
Obszar D
 – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
 
Moduł II
 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;
 
Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w przypadku:

Moduł I:
od 01.03.2017 r. do 30.08.2017 r. 

Moduł II:
od 01.03.2017 r. do 30.03.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
od 1.09.2017 r. do 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).
 
Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu: 17 8594823 w. 7 lub 519 585 427

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl