Spotkanie Grupy Wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

Spotkanie Grupy Wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

W dniu 27.07.2017 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie odbyło się spotkanie Grupy wsparcia „Orchidea”, podczas którego uczestniczkom został zaprezentowany film poruszający problematykę przemocy oraz kryzysu w rodzinie – autentyczna historia ukazującą powszechne niepokoje związane z kryzysem współczesnej rodziny, gdzie bohaterami są zwykli ludzie, próbujący znaleźć właściwą drogę aby zrealizować swoje plany i pragnienia, jednak wartością nie do zdobycia okazał się dla nich spokój.

Kryzys w rodzinie może stać się momentem przełomowym, gdzie poszczególni członkowie rodziny poddawani są próbom, czują się zagubieni lecz w rezultacie etap ten może okazać się rozstrzygającym. Życie nie składa się z samych uciech i radości, członkowie rodziny przeżywający kryzys doświadczają dużego stresu, który może prowadzić do zaburzeń wzajemnej komunikacji, czego skutkiem są liczne spory i nieporozumienia. Podczas wspólnego oglądania filmu pracownicy Ośrodka starali się przekazać uczestniczkom, iż każdy kryzys można przezwyciężyć, gdyż nie ma sytuacji bez wyjścia. Istotne jest, aby zaakceptować fakt, iż się pojawił, a pokonanie go może wzmocnić rodzinne więzi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się 30.08.2017 r. o godz. 15:30 i zostanie poprowadzone przez psychologa Panią Elżbietę Gruca – Bielenda. Tematem spotkania będzie „Sytuacje trudne w życiu człowieka – konflikty międzyludzkie, sposoby radzenia sobie z nimi”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka w Górnie pod numerem: 518-736-839.