Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

Poczuj muzykę poczuj rytm

Międzypokoleniowy projekt edukacji muzycznej skierowany do wszystkich tych którzy chcą odkryć muzykę na nowo. Jego głównym celem jest z zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej oraz możliwość rozwijania pasji i talentów.

Projekt składał się będzie z cyklów:

 • audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży dotyczących: muzyki klasycznej i czytania nut, muzyki rozrywkowej, muzyki świata, rozwijających ogólnomuzyczne zainteresowania; zdolności uważnego i świadomego słuchania utworów muzycznych oraz poszerzających wiedzę i kompetencje artystyczne

28.09 godz. 9:00 i 10:30 „Klasyczne przeboje na różne nastroje” i 17.10 godz. 9:00 i 10:30 „W muzycznej podróży Świat nie jest zbyt duży”

 • międzypokoleniowych warsztatów bębniarskich rozwijających poczucie rytmu, oraz pozwalających na twórcze i kreatywne wyrażanie siebie oraz współdziałanie i integrację osób w różnym wieku

16,23,30.09 i 7,14.10 godz. 12:30 Miejsce zajęć: Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie ul. Grunwaldzka 29 36-020 Tyczyn

 • zajęć muzyczno-ruchowych  z elementami capoeira dla dzieci w wieku przedszkolnym skupiający się na przeżywaniu muzyki i wyrażaniu jej ruchem w atmosferze swobody i twórczego zaangażowania

18,25.09, 2,9 ,16.10 godz. 10:00  Miejsce zajęć: Niepubliczne Przedszkole – "Chatka Puchatka" ul. Kościuszki 4 w Tyczynie

 • warsztatów wokalnych dla młodzieży rozwijających talenty muzyczne, budujących pewność siebie i pozwalających pracować ze stresem

7,14,21,28.09 i 5,11,18.10  godz. 15:00 Miejsce zajęć: Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

 • międzypokoleniowych warsztatów tańca i muzyki etnicznej usprawniający koordynację wzrokowo ruchowa oraz uczących interpretacji muzyki ruchem

11 ,18,25 .09  i 2,9,16 .10 godz. 17:00 oraz  16.09  godz. 17:00 ( Europejskie Dni Dziedzictwa 2017)

 • Koncertu  jazzowego „ Jazz w Spichlerzu” w wykonaniu VINCI TRIO.

12.10 godz. 18 ( III Podkarpacka Jesień Jazzowa) 

 • Wyjazdu do Filharmonii Podkarpackiej umożliwiającego uczestnictwo w koncercie symfonicznym
 • podsumowanie projektu,  prezentacji filmu powstałego podczas realizacji, występy uczestników warsztatów, wspólną zabawę taneczną 19.10. godz. 17:00  Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie ul. Mickiewicza 1

Zadanie realizowane w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018.Regionalnym operatorem programu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu. Koordynator projektu:  Zakia Cieślicka-Majka

 

Przestrzeń sztuki

Interdyscyplinarne działanie mające na celu  umożliwienie  dostępu do  edukacji artystycznej.Projekt realizowany będzie  po to by dotrzeć ze działaniami artystycznymi tam, gdzie istnienie sztuki nie jest oczywiste. Chcemy by efektem naszego projektu były kreowanie świadomych odbiorców kultury.

W ramach projektu uczestniczyc bedzie można w:

Spacerze "Sztuka architektury- śladami zabytkowej architektury Tyczyna" 16.09 godz. 13:00 (zbiórka w CDKiIT w Tyczynie)
Wernisażu malarstwa nieprofesjonalnego Anny Domino 16.09 godz.17:00
Wernisażu  malarstwa profesjonalnego Józefa Machały 12.10 godz. 18:00
Warsztatach  batiku proadzacy Agata Kwiatkowska  9,23,30.09 godz. 10:00
Miejsce zajęć: Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

Warsztatach malarstwa olejnego prowadzacy Mirosław Pieprzyk od 3.10 każdy wtorek października 15:00Miejsce zajęć: Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

Warsztatach florystycznych prowadzacy Anna Lewanowicz-Domino od 7.11 każdy wtorek listopada 15:00
Miejsce zajęć: Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

4 wspólnych  wyjścia na wernisaże do róznych Galerii Sztuki w Rzeszowie

Zakończenie projektu bedzie miało formę wystawy podsumowującej dokonania warsztatowe uczestników i planowane  jestna grudzień.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacji Generator Inspiracji.

 

Dobranoc Panu Panie Młynarski 

Projekt edukacji teatralnej dzieci i młodzieży. Zależy nam na tym by w troszkę inny sposób podejść do tematu dziedzictwa kulturowego i pokazać iż to nie tylko "maśniczka" i "cep" a także dorobek twórców kultury i poetów oraz wszystko to co miało znaczenie dla kultury danego miejsca 50 lat temu. Stąd chcemy nawiązać do osoby zmarłego Wojciecha Młynarskiego, którego koncert który odbył się w latach 60 w Tyczynie był wielkim wydarzeniem dla mieszkańców  oraz chcemy przybliżyć jego twórczość młodemu pokoleniu.

Projekt składał się będzie z: 

 • cyklu warsztatów aktorskich  prowadzący EwaMrówczyńska( od 11.09 każdy poniedziałek godz. 18:00)Miejsce zajęć: Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie
 • cyklu warsztatów wokalnych prowadzący Daniel Lipiec ( od 14.09 kazdy czwartek godz. 17:00 )Miejsce zajęć: Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie,
 • cyklu warsztatów kostiumologicznych charakteryzatorskich  prowadzacy Agnieszka Zaguła ( od 30.09 każda sobota godz. 10:00)Miejsce zajęć: Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie
 • zajęć z kreatywnego pisania które rozwijać będą wyobraźnię i myślenie twórcze,
 • audycji muzycznych przygotowanych przez studentów Wydziału Muzyki UR,
 • zajęć edukacyjnych dla gimnazjalistów i licealistów opowiadających o twórczości Młynarskiego,
 • konkursu poetyckiego dla dzieci i młodzieży 
 • oraz finału projektu w postaci spektaklu muzycznego który swoja premiere bedzie miał w grudniu 2017.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacji Generator Inspiracji.

 

Zapisy do udziału we wszystkich porojekach prowadzi Centrum Dziezictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie. tel 172302327.