Przyznano stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego

Przyznano stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2017/2018.

Stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w ostatnim roku szkolnym (co najmniej 4,75) i mają bardzo dobre zachowanie oraz mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami (tytułem laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, osiągnięciami artystycznymi lub osiągnięciami sportowymi na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym).

W nowym roku szkolnym stypendia w wysokości dwieście złotych miesięcznie otrzymają:

 1. Kajetan Blama z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,
 2. Aleksandra Król z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,
 3. Aleksandra Pyś z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,
 4. Krystian Sarnicki z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,
 5. Michał Świder z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,
 6. Julia Zgłobicka z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,
 7. Arkadiusz Szlęzak z Zespołu Szkół w Tyczynie,
 8. Dominik Birak z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
 9. Justyna Bugira z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
 10. Kamila Bułdak z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
 11. Mateusz Dańczak z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
 12. Damian Domin z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
 13. Sabina Głowacz z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
 14. Karolina Mocha z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
 15. Kamil Nowak z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
 16. Paweł Sierant z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
 17. Karolina Sowa z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.