Stypendyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Stypendyści  z Zespołu Szkół  Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2017/2018.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 10 osób, a są to: Mateusz Dańczak z klasy 3TI (średnia ocen 5,69), Kamila Bułdak z klasy 3TI (średnia ocen 4,88), wychowawca Pani Barbara Ślemp, Justyna Bugira z klasy 4THL (średnia ocen 5,31), Karolina Sowa z kl. 4THL (średnia ocen 5,31), wychowawca Pani Katarzyna Marcinek, Damian Domin z kl. 4TPS (średnia ocen 5,2), wychowawca Pani Alina Paściak, Paweł Sierant z klasy 4TI (średnia ocen 5,2), wychowawca Pani Honorata Mikoś, Kamil Nowak z klasy 3TPS (średnia ocen 5,0), wychowawca Pan Paweł Gierula, Dominik Birak z klasy 2TI (średnia ocen 4,95), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Sabina Głowacz z kl. 3TL (średnia ocen 4,88), wychowawca Pani Anna Kałamucka, Karolina Mocha z klasy 3THPS (średnia ocen 4,84), wychowawca Pani Magdalena Wolańska.

Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2017/2018 zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 przez Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza i Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan.

Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy może być przyznane uczniowi, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim, ponieważ zostało przyznane 17 stypendiów w tym aż 10 dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.