Kolejny sukces uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Spółdzielcze Centrum Kultury Best w Bielsku Białej było organizatorem XXI Ogólnopolskiego i XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2017” pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej.

Jury  XXI Ogólnopolskiego i XXXV Wojewódzkiego Przeglądu  Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2017” w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Picheta, Juliusz Wątroba i Irena Edelman (sekretarz) po zapoznaniu się z wszystkimi utworami jurorzy uhonorowali drukiem w „lipowej” antologii prace stu autorów wyróżniających się oryginalnością, świeżością wypowiedzi lub nawet bardzo ciekawym warsztatem poetyckim czy prozatorskim.

Wśród wyróżnionych znalazła się Karolina Sowa z kl. 4THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) za pracę „Pierścionek z rubinem” (w roku poprzednim była także laureatką konkursu). Ponadto jest stypendystką z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego w roku szkolnym: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 i od 2014r. jest stypendystka Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Pracę konkursową, która znajdzie się w specjalnym wydaniu tekstów „lipowych” uczennica przygotowała pod opieką Pani Anny Mol.

Celem Przeglądu było, m.in.,

  • doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
  • promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
  • zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
  • wykazanie zasady równych szans (uczestnicy z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich).

W przeglądzie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z całego kraju. Tematyka i rodzaj literacki utworów były dowolne.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie 20 października 2017r. w Bielsku – Białej.

Gratulujemy!