Uroczysta Gala "Carpathian Art of Fashion".

Uroczysta Gala "Carpathian Art of Fashion".

 

 „Carpathian Art of Fashion” to wydarzenie realizowane przez Powiat Rzeszowski w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014- 2020. Skierowane jest do ludzi kochających modę i lubiących się nią bawić.

Wyzwalający ogromne pokłady kreatywności konkurs, który był jednym z działań projektu przyczynił się do powstania rezultatów niemożliwych do osiągnięcia wyłącznie przez jednego z partnerów projektu. Wspólne działania na tym polu podjęły Powiat Rzeszowski oraz Miasto Svidnik. Liczne działania składające się na całokształt projektu m.in. połączenie prezentacji zabytkowych miejsc pogranicza polsko-słowackiego z fotografią miały swoją kulminację właśnie podczas piątkowego wydarzenia „Carpathian Art of Fashion”, w ramach którego odbył się pokaz łączący historię ze sztuką użytkową ubrań i biżuterii. Pokaz odbył się na dziedzińcu i w pałacu Wodzickich w Tyczynie, zaś cała prezentowana kolekcja miała w swym zamyśle łączyć dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Rzeszowskiego oraz Miasta Świdnik z nowoczesnymi trendami w modzie.

To innowacyjne wydarzenie miało na celu poszerzenie współpracy, a także zacieśnienie relacji pomiędzy społecznościami z regionu przygranicznego. Ważne jest tu również kreowanie idei kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz edukacji obywatelskiej, wykorzystanie elementów dziedzictwa kulturowego, inspirowanie społecznego ruchu kulturalnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Mieszkańcy obszaru objętego projektem, a w szczególności młodzież, dzięki swojemu bezpośredniemu zaangażowaniu i wzajemnej rywalizacji mieli okazję do lepszego poznania sąsiadów zza najbliższej granicy, ale także poprzez nowatorskie połączenie dziedzictwa kulturowego ze współczesnymi trendami mody uzyskali nowe spojrzenie na kwestie własnej tożsamości narodowej i wpływu dorobku minionych pokoleń na nasze życie.

Centralnym punktem szerokiego projektu Carpathian Art of Fashion była uroczysta gala, podczas której wśród licznych atrakcji odbył się pokaz mody lokalnej projektantki – Magdaleny Wilk-Dryło, która zaprojektowała kostiumy specjalnie na tę okazję. Zaprezentowano również zwycięskie kolekcje autorstwa Magdaleny Bukowskiej oraz Zuzanny L'Os Boznikovej. Młodzież oraz dzieci z Powiatu Rzeszowskiego miały również okazje zaprezentować się na scenie prezentując specjalnie zaprojektowaną na tę okazję kolekcję koszulek nawiązujących do Powiatu Rzeszowskiego oraz Miasta Svidnik. Premierę podczas Gali miała również sesja zdjęciowa wykonana specjalnie na tę okazje. Nagrodę specjalną otrzymała podczas Gali Pani Marta Kwolek, która swoimi pracami zachwyciła Jury konkursowe. Całość wydarzenia uświetniła doskonała muzyka wykonywana na żywo przez grupę utalentowanych muzyków.

Skład zespołu:

  • wokal: Magdalena Białorucka, Ewa Siembida
  • skrzypce: Piotr Ogorzelec
  • wiolonczela/gitara basowa: Paweł Ogorzelec
  • gitara: Dariusz Majewski
  • instrumenty klawiszowe: Tomasz Jachym
  • perkusja: Mateusz Gębski

Pod pałac Wodzickich w Tyczynie na tę okazję przybyła 50-osobowa grupa zaproszonych gości ze Słowacji na czele z Burmistrzem Miasta Svidnik – Janem Holodnakiem. Na uroczystej Gali wśród zaproszonych gości oprócz Starosty Rzeszowskiego Józefa JodłowskiegoWicestarosty Rzeszowskiego Marka Sitarza oraz Skarbnika Powiatu Danuty Gargała obecni byli wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu rzeszowskiego, Radni oraz pracownicy Powiatu Rzeszowskiego, a także dyrektorzy szkół i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego.

Wszystkie fryzury oraz makijaże jakie podziwiać można było podczas Gali wykonali uczniowie i opiekunowie profilu fryzjerskiego Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, którym z tego miejsca chcielibyśmy gorąco podziękować.

Ogromne podziękowania należą się również Panu Tomaszowi Kordowskiemu, który zadbał o niesamowitą oprawę podczas piątkowego wydarzenia oraz Pani Dorocie Tarańskiej-Klęsk – Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie, która okazała się doskonałym gospodarzem umożliwiając realizację Gali na terenie prowadzonej przez siebie szkoły.

Nasze podziękowania kierujemy również w stronę uczniów Zespołu Szkół w Tyczynie, których pomoc podczas Gali była nieoceniona oraz modelek, które pokazały prawdziwą klasę!

Jest to pierwsze tego rodzaju międzynarodowe wydarzenie w naszym regionie, które wzbudziło ogromne zainteresowanie. Spływające zewsząd liczne słowa uznania po piątkowej uroczystej Gali pozwalają nam mieć nadzieję iż stanie się ono inspiracją dla kolejnych przedsięwzięć modowych mających na celu promocję i rozwój zarówno regionu, jak i utalentowanych, młodych twórców.

 

Autorką zdjęć z gali jest Angelika "Żela" Chmiel – serdecznie dziękujemy za przepiękne uchwycenie Naszego wydarzenia! 

(obszerna fotorelacja, film z całego wydarzenia oraz sesje zdjęciowe z projektu już niebawem)