XXXIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXXIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Wrześniowa sesja Rady Powiatu kadencji 2014-2018 była sesją zwykłą, podczas której głosowano nad bieżącymi sprawami Powiatu Rzeszowskiego. 

Na sesji obecny był Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, który przedstawił Radzie sprawozdanie z działalności podległej mu Jednostki za okres 01.01-2017 r. – 18-09-2017 r.