Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Rzeczywiście jest to »dzieło«, które należy wspierać, dla dobra całego narodu…

Jan Paweł II

„Idźmy naprzód z nadzieją” pod takim hasłem 08 października 2017r. obchodzimy XVII Dzień Papieski. W tym dniu, tradycyjnie w całej Polsce i poza jej granicami, organizowana jest zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja od siedemnastu już lat obejmuje opieką finansową i formacyjną blisko 2300 młodych osób, nazywanych często „Żywym Pomnikiem” św. Jana Pawła II. Tworzą go uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także już ponad 1000 studentów z 60 uczelni, także zagranicznych.

Podstawowe kryteria otrzymania stypendium to średnia ocen – minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz trudna sytuacja finansowa. Tysiące podopiecznych Fundacji, w tym absolwentów, wchodzących już w dorosłe samodzielne życie, przyznaje, że wartość programu stypendialnego Fundacji stanowi nie tylko pomoc finansowa, ale przede wszystkim możliwość nawiązania wspaniałych relacji z ludźmi z całej Polski, podczas corocznych wakacyjnych obozów integracyjno-formacyjnych, organizowanych w największych Polskich miastach. Za otrzymane dobro stypendyści próbują odwdzięczyć się, pomagając na co dzień jako wolontariusze w hospicjach, domach opieki czy świetlicach dla dzieci.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie czwarty rok szkolny stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest Karolina Sowa z kl. 4THL (zawód technik logistyk) wychowawca Pani Katarzyna Marcinek, która za rok szkolny 2016/2017 uzyskała średnią ocen 5,31 i zachowanie wzorowe.

Od czterech lat jest członkiem Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „ANTRAKT”, z którą występowała wielokrotnie dla mieszkańców Pogórza Przemysko- Dynowskiego. W roku szkolnym 2017/2018 jest również stypendystką (trzeci rok szkolny) z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego.

W roku szkolnym 2016/2017 zdobyła, m.in. wyróżnienie w formach plastycznych XI edycji wojewódzkiego konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”, pt. „Św. Jan Paweł II – wielki Polak, Patriota”, III miejsce w XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie” w kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej, laureatka I nagrody finału centralnego XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego: „Poznajemy Ojcowiznę” w kategorii prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych za pracę pod tytułem: „Artystyczny Dynów, czyli od Baraku w Czarnej do Centrum Pompidou”, I miejsce w XXIV Wojewódzkim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym: „Poznajemy Ojcowiznę”.

Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 zdobyła już nagrodę w XXI Ogólnopolskim i XXXV Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2017”.

Gratulujemy!