Zmarł Pan Adam Wetula

Zmarł Pan Adam Wetula

W 2007 roku Pan Adam Wetula został radnym powiatu rzeszowskiego. Brał czynny udział w pracach Rady Powiatu; był przewodniczącym Komisji ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego oraz członkiem Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu. Miał 71 lat.

Pan Adam Wetula posiada odznaczenia:

  • Dyplom Zakładów Naprawy Samochodów za wybitne zasługi w rozwoju zakładu oraz działalność społeczną,
  • Zasłużony Pracownik Rolnictwa Z.T.O.R w Rzeszowie,
  • Dyplom uznania za długoletnią , ofiarną i zaangażowaną pracę na stanowiskach kierowniczych,
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa,
  • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,
  • Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

 

W bólu i smutku łączymy się z rodziną zmarłego