"Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

"Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie laureatami XII edycji wojewódzkiego konkursu dla dzieci i młodzieży  „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” pod hasłem „Jan Paweł II – świadek historii Polski” w Radymnie.

21 października 2017 roku Kamil Nowak z klasy 3TPS (4 – letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) i Mateusz Dańczak z klasy 3TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) pod opieką Pani Katarzyny Mol pojechali po odbiór nagród w XII edycji wojewódzkiego konkursu dla dzieci i młodzieży „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” pod hasłem „Jan Paweł II- świadek historii Polski” do Radymna.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie może się poszczycić czworgiem laureatów tegorocznej edycji konkursu w trzech kategoriach konkursowych. W kategorii plastycznej wyróżnienie zdobyła Karolina Mocha z klasy 3THPS (4 – letnie technikum w zawodzie technik handlowiec), opiekun Pani Agnieszka Kędzierska i Magdalena Boroń z klasy 2THL (4 – letnie technikum wzawodzie logistyk), opiekun Pani Maria Szmul. Natomiast w kategorii prezentacji wyróżnienie otrzymał Mateusz Dańczak (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk), opiekun Pani Honorata Mikoś. I miejsce w kategorii literackiej kolejny rok z rzędu zdobył Kamil Nowak (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk), opiekun Pani Katarzyna Mol. Uczestnicy finałowej uroczystości zobaczyli wzruszająca inscenizację przygotowana przez przedszkolaków przedstawiającą św. Jana Pawła II jako świadka historii Polski, po której nastąpiło odebranie zasłużonych nagród i dyplomów.

Laureatom konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.