"BIEGNIJ PO ZDROWIE…."

"BIEGNIJ PO ZDROWIE…."

 

"BIEGNIJ PO ZDROWIE…."

Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

 

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNiEJ w ramach projektu „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

 

25.04.2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie, było organizatorem turnieju piłki nożnej przeprowadzonego w ramach projektu pod nazwą „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

Projekt realizowany jest, jako zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. 

W turnieju wzięło udział ponad 100 uczestników zajęć i liczna grupa kibiców – fanów piłki nożnej. Przy dość wietrznej pogodzie na boisku sportowym ORLIK w Dynowie został rozegrany turniej piłki nożnej, do którego zgłosiło się 10 drużyn. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Pan Stanisław Tymowicz, a także swoje sportowe pozdrowienie wszystkim uczestnikom turnieju przekazała Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

            Nagrody zostały ufundowane przez SP ZSzZ w Dynowie z dotacji uzyskanej w projekcie „Biegnij po zdrowie”, natomiast napoje i posiłek dla zawodników, przekazało Stowarzyszenie z własnych środków.

Turniej przygotowali członkowie SP ZSzZ w Dynowie: Pan Paweł Gierula, Pan Piotr Marcinek, Pan Marek Paściak i Pani Alina Paściak – nauczyciele wychowania fizycznego ZSzZ w Dynowie, przy współpracy innych członków Stowarzyszenia oraz Pana Wojciecha Fary – ratownika medycznego i Pana Łukasza Domina – Prezesa Stowarzyszenia AKTYWNY DYNÓW, a zarazem Animatora sportu w Dynowie.

 

  ——————————————————————————————

„SZKOLENIE PRELEKACJA Z ZAKRESU PROFILKAKTYKI UZALEŻNIEŃ (alkohol, narkotyki) pod hasłem:

 „BIEGNIJ PO ZDROWIE…”.

 

23 maja 2017r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowało „Szkolenie – prelekcję z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol) „ pod hasłem: „Biegnij po zdrowie”. Szkolenie prelekcję z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol) dla uczniów klas pierwszych przeprowadził Pan Mirosław Malicha z Grupy AA „SEBASTIAN” z Dynowa, z zakresy profilaktyki uzależnień (narkotyki) przeprowadziła Pani Elżbieta Kiszka. Uczniowie w trakcie prelekcji mieli możliwość poznania zagrożeń płynących z używania narkotyków, nadużywania, czy też w ogóle spożywania alkoholu. Osobiste refleksje, przeżycia prowadzącego, jeszcze bardziej unaoczniły młodzieży jak wielki ludzkich tragedii niesie alkohol.

Szkolenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan.

 

——————————————————————————-

KONKURS FOTOGRAFICZNY pod hasłem: „Zdrowie w obiektywie” w ramach projektu  

„BIEGNIJ PO ZDROWIE…”.

 

           14 września 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół zespołu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie dokonali rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pod hasłem „Zdrowie w obiektywie” w ramach projektu pod nazwą „BIEGNIJ PO ZDROWIE”. Celem konkursu była promocja zdrowego trybu życia i promocja szeroko rozumianego sportu. Na konkurs, którego regulamin opracowała Pani Honorata Mikoś, wpłynęło 19 prac fotograficznych.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Pani Halina Cygan – dyrektor ZSzZ w Dynowie.
  2. Pan Piotr Marcinek – nauczyciel w-fu ZSzZ w Dynowie
  3. Pan Stanisław Tymowicz – Prezes SP ZSzZ w Dynowie.

I miejsce Dominika Kłyż – kl. 3THPS, II miejsce Magdalena Gierula – kl. 3THPS, Sylwia Siuśta – kl. 3THPS, wyróżnienia: Dariusz Król –kl. 2TI, Dawid Hadam – kl. 2TI, Teresa Bołoz – kl. 3THPS.

Nagrody konkursowe ufundowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zostały wręczone przy okazji kolejnych zajęć projektowych. Projekt realizowany w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Dynów. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!!

——————————————————————————-

 

 

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE w ramach projektu „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

 

W dniu 10 i 17 października 2017r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zorganizowało zawody sportowe pod hasłem: „Biegnij po zdrowie…” Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaplanowano trójbój lekkoatletyczny w skład, którego wchodziły; w kategorii dziewcząt: bieg na 100m, pchnięcie kulą 3 kg lub 4 kg i skok w dal; w kategorii chłopców: bieg na 100m, pchnięcie kulą 5 kg lub 6 kg i skok w dal. Po rozegraniu wszystkich przewidzianych konkurencji wyłoniono zwycięzców.

Zajęciom sportowo – rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży towarzyszyły: występ Szkolnej Grupy Sportowo Tanecznej „APLAUZ”, a także porady medyczne i pomiary ciśnienia.

 

Wśród dziewcząt triumfowała Teresa Bołoz z klasy 3THPS przed Małgorzatą Bołoz z klasy 1TL

i Kingą Baran z klasy 1TL, natomiast wśród chłopców zwyciężył Paweł Wojdyło z klasy 4TI przed Józefem Pawełkiem z klasy 3a i Kacprem Popkiem z klasy 3TL.

 

W dniu 17 października 2017r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zorganizowało zawody sportowe pod hasłem: „Biegnij po zdrowie…” dla dziewcząt i chłopców – uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie (szkoła podstawowa i gimnazjum) w następujących konkurencjach: trójbój lekkoatletyczny, w skład, którego wchodziły; w kategorii dziewcząt: bieg na 100m, pchnięcie kulą i skok w dal; w kategorii chłopców: bieg na 100m, pchnięcie kulą i skok w dal.

 

Po rozegraniu wszystkich przewidzianych konkurencji wyłoniono zwycięzców. I tak wśród dziewcząt w kategorii szkołą podstawowa: I miejsce Gabriela Marszałek, II miejsce Paulina Chorążykiewicz, III miejsce Hanna Marszałek, w kategorii gimnazjum: I miejsce Aleksandra Bielec, II miejsce Karolina Skubisz, III miejsce Julia Tereszak, natomiast wśród chłopców w kategorii szkoła podstawowa: I miejsce Jakub Duchniak, II miejsce Karol Pałys, III miejsce Marek Martowicz, w kategorii gimnazjum: I miejsce Miłosz Kocyła, II miejsce Jakub Kocaj, III miejsce Dominik Pyś.

 

            Opiekunami uczniów byli Pan Damian Chudzikiewicz i Pan Radosław Telega.

Ze strony Stowarzyszenia współpracowali, jako sędziowie i organizatorzy: Pani Alina Paściak, Pan Paweł Gierula, Pan Piotr Marcinek, Pan Marek Paściak, opiekę medyczną zapewniał Pan Wojciech Fara – ratownik medyczny. Powyższe zajęcia sportowo – rekreacyjne mogły odbyć się dzięki środkom z zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów i środkom z budżetu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz dzięki zaangażowaniu się też Dyrekcji ZSzZ w Dynowie – Pani Haliny Cygan, Pana Piotra Zdeba.

 

                Gratulujemy zdobytych nagród, dziękujemy uczestnikom za udział i sportową rywalizację.

 

         Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu się wielu osób ze Stowarzyszenia, a także nauczycieli i pracowników ZSzZ w Dynowie. Dziękujemy tym, którzy w różny sposób współpracowali przy realizacji projektu a szczególnie nauczycielom wychowania fizycznego: Panu Pawłowi Gieruli, Panu Piotrowi Marcinkowi, Panu Markowi Paściakowi, Pani Alinie Paściak dyrekcji i kierownictwu szkoły; Pani Dyrektor – Halinie Cygan, Panu Wicedyrektorowi – Piotrowi Zdebowi, Kierownikowi Szkolenia Praktycznego – Panu Marcinowi Kałamuckiemu i Kierownikowi Gospodarczemu – Panu Maciejowi Tymowiczowi, Pani Księgowej – Halinie Wandas, nauczycielom ZSzZ; Pani Pedagog Elżbiecie Kiszce, Pani Honoracie Mikoś, Panu Ryszardowi Dymczakowi, Pani Halinie Rybie, Pani Bogusławie Pinkowicz, Pani Bogusławie Smolińskiej, Panu Wojciechowi Hamerli oraz osobom współpracującym; Panu Mirosławowi Malisze, Panu Łukaszowi Dominowi, Panu Wojciechowi Farze, Panu Damianowi Chudzikiewiczowi i Panu Radosławowi Teledze.                                                  

                                                                                              

                                                                                             Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie

                                                                                           Stanisław Tymowicz