WICESTAROSTA RZESZOWSKI PAN MAREK SITARZ „HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA DYNOWA”

WICESTAROSTA RZESZOWSKI PAN MAREK SITARZ „HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA DYNOWA”

11 listopada 2017r. w Dynowie odbyły się obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody odbyły się, min. z udziałem Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, a także przedstawicieli szkół, instytucji, mieszkańców miasta. W obchodach tradycyjnie uczestniczyły poczty sztandarowe reprezentujące szkoły, stowarzyszenia, straże pożarne. Święto Niepodległości rozpoczęła Mszą św. pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Dynów,  ks. prałata dr Stanisława Janusza w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, a następnie jej uczestnicy przemaszerowali do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Dynów. Miała ona szczególny charakter ponieważ nadano honorowe tytuły i wyróżnienia. Rada Miasta Dynów nadała tytuł "HONOROWY OBYWATEL MIASTA DYNOWA" dla Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, natomiast Pani Maria Kuszek otrzymała tytuł "ZASŁUŻONY DLA MIASTA DYNOWA". Uroczystego wręczenia tytułów dokonali: Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa Pani Ewa Hadam i Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak.

Gratulacje dla Pana Wicestarosty Pana Marka Sitarza w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie (wnioskodawcy tytułu – wyróżnienia) przekazali: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, przedstawiciel Załogi Pani Bogusława Pinkowicz i Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Tomasz Frańczak. Natomiast w imieniu Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie gratulacje dla Pana Wicestarosty przekazała Dyrektor Pani Elżbieta Klaczak – Łach wraz z uczniami. Gratulacje zostały także przekazane dla Pani Marii Kuszek.

Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz i Pani Maria Kuszek w swoich przemówieniach przekazali podziękowania za nadanie tak zaszczytnych tytułów.

W trakcie sesji przepiękny program słowno – muzyczny zatytułowany „Wytrwać dla Ojczyzny” zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie pod opieką Pani Beaty Irzyk i Pani Kingi Oleksy – Skubisz. Także podczas sesji wygłoszony został okolicznościowy referat, zaprezentowane zostały utwory patriotyczne w wykonaniu Dynowskiej Orkiestry Dętej pod batutą Pana Jakuba Trybalskiego i orkiestry działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie pod batutą Pana Bogusława Dulskiego.

Cała uroczystość miała wyjątkowy i podniosły charakter.