Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w LO w Dynowie

Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w LO w Dynowie

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,

Aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość, ofiarność,

szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna”

 

Słowa Jana Pawła II były mottem przewodnim pięknej uroczystości, która miała miejsce 10 listopada 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości połączone ze ślubowaniem uczniów  pierwszej klasy wojskowej oraz otwarciem strzelnicy szkolnej były niecodziennym wydarzeniem wpisującym się nie tylko w historię szkoły ale i Powiatu Rzeszowskiego. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości reprezentujących władze samorządowe. Wśród nich znaleźli się Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Członek Zarządu Pan Tadeusz Pachorek, Skarbnik Powiatu Pani Danuta Gargała, Radni Powiatowi oraz pracownicy administracyjni Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Nie zabrakło również przedstawicieli władz oświatowych, służb mundurowych, władz samorządowych miasta i gminy Dynów, dyrektorów szkół i instytucji działających na terenie powiatu oraz miasta Dynowa, prezesów stowarzyszeń, rodziców, emerytowanych nauczycieli oraz uczniów. W sumie w hali sportowej, gdzie odbywała się impreza, zgromadziło się ok. 300 osób. 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz powitaniem gości przez Panią Dyrektor Elżbietę Klaczak-Łach. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz. Podkreślił w nim, iż "powstanie klasy wojskowej jest wspaniałym przykładem współczesnego patriotyzmu edukacji przesiąkniętej najwyższymi wartościami, w imię których tylu naszych przodków oddało życie. Następnie podziękował "za ambicję prowadzenia w szkole żywych lekcji historii, służby ojczyźnie oraz szacunku do wzorów przekazywanych nam przez poprzednie pokolenia". W dalszej części nastąpiło uroczyste złożenie ślubowania przez pierwszą w powiecie klasę wojskową. Jej powstanie przy dynowskim liceum było wyrazem oczekiwań lokalnego społeczeństwa na taką formę edukacji a także wynikało z polityki państwa coraz mocniej  stawiającej na działania proobronne. Młodzi adepci sztuki wojskowej w liczbie 26 ślubowali na sztandar szkoły wierność Bogu, Ojczyźnie, Honorowi oraz ponadczasowym wartościom. Na pamiątkę otrzymali akty ślubowania oraz legitymacje uprawniające ich do noszenia munduru. Ceremonię poprowadził nauczyciel historii p. Mariusz Choma. Do niej przygotowali uczniów żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a uświetnili swą obecnością dowódca i  członkowie ZS „Strzelec” JP z Rzeszowa. Należy dodać, że piękne mundury z godłem narodowym i herbem powiatu ufundowane zostały przez Powiat Rzeszowski. W dalszej części uroczystości zaprezentowany został wzruszający program artystyczny w wykonaniu młodzieży liceum, który przypomniał, jakim darem i wartością jest wolność. Po nim nastąpiły okolicznościowe przemówienia i podziękowania za wsparcie  i pomoc zarówno w utworzeniu klasy wojskowej jak  i strzelnicy.  

Druga część uroczystości odbyła się na strzelnicy szkolnej, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, przedstawiciela 3 Podkarpackiej Brygady OT majora Pawła Kępę, wizytator Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie  Panią Małgorzatę Nowińską – Zgurską, Burmistrza Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Panią Elżbietę Klaczak-Łach oraz instruktora strzelectwa, Pana Kazimierza Żaka. Po pięknych słowach wypowiedzianych przez Dziekana Dekanatu Dynowskiego, ks. prałata dr Stanisława Janusza oraz krótkiej modlitwie nastąpiło poświęcenie obiektu, by służył  wspólnemu dobru. Zaproszeni goście zostali zapoznani również z krótką charakterystyką strzelnicy. Posiada ona  osiem stanowisk strzelniczych wyposażonych w automatycznie zmieniane tarcze a także kamery oraz  najnowszy typ broni pneumatycznej. Tak profesjonalne wyposażenie strzelnicy szkoła zawdzięcza przychylności władz Powiatu Rzeszowskiego, który przeznaczył na ten cel ok. 90 tys. złotych, oraz staraniom byłego dyrektora szkoły Kazimierza Żaka. Z pewnością  obiekt ten będzie służył nie tylko uczniom liceum ale także lokalnemu środowisku. Po części oficjalnej goście udali się na obfity poczęstunek przygotowany przez pracowników szkoły.

Wydarzenie  cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów. Można było o nim przeczytać w „Nowinach”, a także wysłuchać audycji w Radiu Fara i Radiu Via. Niewątpliwie  przyczyniło się nie tylko do promocji szkoły ale i Powiatu w regionie.