PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W POWIECIE RZESZOWSKIM 2016/2017

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W POWIECIE RZESZOWSKIM 2016/2017

Na spotkaniu zostali uhonorowani młodzi sportowcy, wyróżniający się nauczyciele wychowania fizycznego, najlepsze szkoły oraz gminy, które w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego osiągnęły znaczące wyniki sportowe.

Tegoroczne podsumowanie miało szczególny charakter, bowiem dotyczyło współzawodnictwa sportowego organizowanego według zasad uwzględniających gimnazjadę, stąd też wyróżnienia i nagrody dla gimnazjów. W rozgrywkach odbywających się w roku szkolnym 2017/2018 zawody odbywać się będą w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy zmarłego w bieżącym roku Pana Kazimierza Strzyżowskiego, wieloletniego wychowawcę młodzieży, działacza sportowego, Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie. Powitano również nową Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, Panią Sylwię Niemiec.

Powiat Rzeszowski został w roku szkolnym 2016/2017 sklasyfikowany na piątym miejscu wśród powiatów województwa podkarpackiego w rozgrywkach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady czyli w rozgrywkach, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Najwięcej punktów dla Powiatu Rzeszowskiego w tych rozgrywkach zdobyły gminy:

 1. Gmina Trzebownisko – 1077 punktów,
 2. Gmina i Miasto Sokołów Młp. – 731 punktów,
 3. Miasto i Gmina Głogów Młp. – 697 punktów.

Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu 46 razy zdobywali miejsca medalowe w Województwie Podkarpackim (21 razy w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 17 razy w Gimnazjadzie oraz 8 razy w Licealiadzie).

Natomiast w rozgrywkach Licealiady a więc w zawodach, w których uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiat został sklasyfikowany na siódmym miejscu wśród powiatów województwa. Najwięcej punktów dla powiatu zdobyły szkoły:

 1. LO Dynów – 606 punktów,
 2. ZSZ Dynów – 499 punktów,
 3. ZS Sokołów Młp. – 188 punktów.

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu zdobyli osiem medali na zawodach wojewódzkich.

Na spotkaniu wręczono nagrody i dyplomy uczniom, którzy zajęli miejsce medalowe w zawodach wojewódzkich Szkolnego Związku Sportowego:

w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

 • I miejsce – drużyna występująca w konkursie „Baw się z nami” ze SP w Głogowie Młp.,

 • I miejsce – drużyna czwórboju lekkoatletycznego dziewcząt ze SP w Zaczerniu,

 • I miejsce – drużyna tenisa stołowego dziewcząt ze SP w Kąkolówce,

 • I miejsce – sztafeta 4×100 m dziewcząt – festiwal sztafet ze SP w Boguchwale,

 • I miejsce – sztafeta szwedzka dziewcząt – festiwal sztafet ze SP Trzebosi,

 • I miejsce – sztafeta 4×100 m chłopców – festiwal sztafet ze SP w Dynowie,

 • I miejsce – Weronika Pokrzywa w skoku w dal ze SP w Trzebownisku,

 • I miejsce – Jakub Kocaj w czwórboju LA ze SP w Dynowie,

 • II miejsce – drużyna piłki ręcznej dziewcząt ze SP w Dynowie,

 • II miejsce – drużyna trójboju LA chłopców chłopców ze SP w Dynowie,

 • II miejsce – drużyna czwórboju LA chłopców chłopców ze SP w Dynowie,

 • II miejsce – sztafeta 4×100 m dziewcząt – festiwal sztafet ze SP w Zaczerniu,

 • II miejsce – sztafeta 4×100 m chłopców – festiwal sztafet ze SP w Zaczerniu,

 • II miejsce – sztafeta szwedzka chłopców – festiwal sztafet ze SP w Dynowie,

 • III miejsce – Hanna Marszałek w biegach przełajowych ze SP w Dynowie,

 • III miejsce – Oliwia Więcek w trójboju LA ze SP w Głogowie Młp.,

 • III miejsce – Julia Sulej w czwórboju LA ze SP w Zaczerniu,

 • III miejsce – sztafeta 4×100 m dziewcząt – festiwal sztafet ze SP w Dynowie,

 • III miejsce – sztafeta szwedzka dziewcząt – festiwal sztafet ze SP w Dynowie,

 • III miejsce – sztafeta 4×100 m chłopców – festiwal sztafet ze SP w Trzebownisku,

 • III miejsce – sztafeta szwedzka chłopców – festiwal sztafet ze SP w Trzebosi.

w Gimnazjadzie Młodzieży:

 • I miejsce – sztafeta 4×100 m dziewcząt – festiwal sztafet z Gimnazjum w Trzebownisku,

 • I miejsce – sztafeta szwedzka dziewcząt – festiwal sztafet z Gimnazjum w Trzebosi,

 • I miejsce – sztafeta 4×100 m chłopców – festiwal sztafet z Gimnazjum w Zaczerniu,

 • I miejsce – Patryk Mikus w biegu na 300 m z Gimnazjum w Jasionce,

 • II miejsce – sztafeta 4×100 m chłopców z Gimnazjum w Zaczerniu,

 • II miejsce – sztafeta 4×100 m dziewcząt – festiwal sztafet z Gimnazjum w Dynowie,

 • II miejsce – Wiktoria Łoza w pchnięciu kulą z Gimnazjum w Błażowej,

 • II miejsce – Dominik Kotula w rzucie oszczepem z Gimnazjum w Tyczynie,

 • II miejsce – drużyna dziewcząt w tenisie stołowym z Gimnazjum w Błażowej,

 • III miejsce – drużyna dziewcząt w lidze LA z Gimnazjum w Zaczerniu,

 • III miejsce – drużyna dziewcząt w piłce ręcznej z Gimnazjum w Dynowie,

 • III miejsce – sztafeta 4×100 m dziewcząt – festiwal sztafet z Gimnazjum w Zaczerniu,

 • III miejsce – sztafeta szwedzka dziewcząt – festiwal sztafet z Gimnazjum w Dynowie,

 • III miejsce – sztafeta 4×100 m chłopców – festiwal sztafet z Gimnazjum w Trzebownisku,

 • III miejsce – sztafeta szwedzka chłopców – festiwal sztafet z Gimnazjum w Trzebosi,

 • III miejsce – Gabriela Sikora w skoku wzwyż z Gimnazjum w Zaczerniu,

 • III miejsce – Hubert Ożóg w biegu na 110 m przez płotki z Gimnazjum w Trzebownisku.

w Licealiadzie:

 • I miejsce – sztafeta 4×100 m chłopców – festiwal sztafet z ZSZ w Dynowie,

 • II miejsce – drużyna dziewcząt w piłce ręcznej z LO w Dynowie,

 • II miejsce – sztafeta chłopców biegach przełajowych z ZSZ w Dynowie,

 • III miejsce – drużyna dziewcząt w tenisie stołowym z LO w Dynowie,

 • III miejsce – sztafeta szwedzka dziewcząt – festiwal sztafet z ZSZ w Dynowie,

 • III miejsce – sztafeta szwedzka chłopców – festiwal sztafet z ZSZ w Dynowie,

 • III miejsce – drużyna chłopców w badmintonie z LO w Dynowie,

 • III miejsce – drużyna chłopców w lidze LA z ZSZ w Dynowie.

Uhonorowano również nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w środowisku szkolnym w Powiecie Rzeszowskim w roku szkolnym 2016/2017. Nagrody i dyplomy otrzymali:

 • Pani Sylwia Niemiec – prezes PSZS,
 • Pan Jacek Piekiełek – wiceprezes PSZS,
 • Pan Zbigniew Przygórzewski – Powiatowy Organizator Sportu,
 • Pan Tadeusz Bazan (Gimnazjum Sokołów Młp.),
 • Pan Artur Bilski (Szkoła Podstawowa w Boguchwale),
 • Pani Małgorzata Bolko (Gimnazjum w Kamieniu),
 • Pan Damian Chudzikiewicz (Gimnazjum w Dynowie),
 • Pani Agnieszka Czyrek (SP w Głogowie Młp.),
 • Pan Dariusz Dec (Gimnazjum w Trzebosi),
 • Pan Andrzej Jemioła (SP w Kąkolówce),
 • Pan Bogdan Jeż (Gimnazjum w Głogowie Młp.),
 • Pan Albert Koryl (Gimnazjum w Jasionce),
 • Pan Tomasz Korzenny (SP Nr 1 w Trzebosi),
 • Pan Piotr Marcinek (ZSZ w Dynowie),
 • Pani Anna Martowicz (ZS w Dynowie),
 • Pan Dariusz Mazur (Gimnazjum w Dynowie),
 • Pan Mariusz Michalczyk (SP w Trzebownisku),
 • Pan Bogusław Mularski (SP w Głogowie Młp.),
 • Pan Ryszard Pępek (Gimnazjum w Błażowej),
 • Pani Krystyna Sowa (Gimnazjum w Błażowej),
 • Pan Jacek Sowa (Gimnazjum w Tyczynie),
 • Pan Waldemar Szymański (SP w Zaczerniu),
 • Pani Dorota Ślusarczyk (ZS w Sokołowie Młp.),
 • Pan Radosław Telega (SP w Dynowie),
 • Pan Grzegorz Złotek (SP w Zaczerniu),
 • Pan Adam Żak (LO w Dynowie).

Wręczono nagrody i dyplomy szkołom, które wśród szkół Powiatu Rzeszowskiego zajęły miejsca medalowe.

w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie (I miejsce),

– Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp. (II miejsce),

– Szkoła Podstawowa w Zaczerniu (III miejsce).

w Gimnazjadzie Młodzieży:

– Gimnazjum w Zaczerniu (I miejsce),

– Gimnazjum w Dynowie (II miejsce),

– Gimnazjum w Trzebosi (III miejsce).

w Licealiadzie:

– Liceum Ogólnokształcące w Dynowie (I miejsce),

– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie (II miejsce),

– Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim (III miejsce).

Uhonorowano gminy, które wśród gmin Powiatu Rzeszowskiego zajęły miejsca medalowe w rozgrywkach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady:

 • Gminę Trzebownisko (I miejsce).
 • Gminę i Miasto Sokołów Małopolski (II miejsce),
 • Miasto Dynów (III miejsce).

Ponadto wręczono podziękowania szkołom, które szczególnie aktywnie włączyły się we współorganizację rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego na terenie Powiatu Rzeszowskiego:

 • Zespół Szkół Gimnazjum Publiczne w Błażowej,
 • Gimnazjum w Dynowie,
 • Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
 • Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp.
 • Zespół Szkół w Kamieniu,
 • Zespół Szkół w Sokołowie Młp. (SP i G),
 • Gimnazjum w Świlczy,
 • Szkoła Podstawowa w Zaczerniu.

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, Pan Jacek Bigus – Wiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, Pani Sylwia Niemiec – Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz Pan Zbigniew Przygórzewski – Powiatowy Organizator Sportu.