VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando”

VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando”

W dniu 14 listopada 2017 r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pani Grażyna Zagrobelna Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Zygmunt Frańczak Burmistrz Dynowa, natomiast patronat medialny Polskie Radio Rzeszów S.A. Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pan Adam Tarabuła – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Uczestnicy konkursu 88 osób z 19 szkół (przygotowanych przez 33 opiekunów) z całego województwa podkarpackiego mieli za zadanie napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo związane z lasem, jego mieszkańcami (autorem tekstu była Pani Małgorzata Kaczorowska). Jury konkursowe, które stanowili nauczyciele – opiekunowie po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

W kategorii szkół podstawowych (klasy IV – VII):

I miejsce – Seweryn Chrapek – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej

II miejsce – Łukasz Bielec – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku

III miejsce – Eliza Tyka – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej

Wyróżnienie – Kamila Taras – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Lipie

Olga Żugaj – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

W kategorii szkół podstawowych (kl. VII) i klas II i III gimnazjum

I miejsce – Kamil Szymański – Szkoła Podstawowa w Bachórzu

II miejsce – Dominika Maszczak – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

III miejsce – Jakub Cymbalista – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

Wyróżnienie – Jakub Hyjek – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

Barbara Sowa – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce –Patrycja Wrotniak – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

II miejsce – Celestyna Blama – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

III miejsce – Aleksandra Król – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

Wyróżnienie – Kamila Bułdak – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

Klaudia Janiczek – Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Nagrodę specjalną dla najlepszego uczestnika ufundowaną przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie otrzymała Patrycja Wrotniak.

Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie a także pozostali uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy, podziękowania, które wręczyli: Pani Halina Cygan – Dyrektor szkoły, Pan Tomasz Kałamarz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Adam Tarabuła – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Małgorzata Kaczorowska – starszy specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Dynów, Pani Anna Marszałek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły.

Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz zaprosiła za rok na VIII edycję konkursu. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć – uczestniczyć w pokazach chemicznych przygotowanych przez Koło Naukowe Studentów Chemii ”ESPRIT” z Politechniki Rzeszowskiej i pokazy JU-JITSU wykonane przez Uczniowski Klub Sportowy KIGAI Wara.

Fundatorem nagród głównych było: Nadleśnictwo Dynów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Pieczę merytoryczną nad całością sprawowała Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, natomiast Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli odpowiedzialni za stronę techniczną i organizacyjną konkursu.