XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Listopadowa sesja Rady Powiatu kadencji 2014-2018 była sesją zwykłą, podczas której głosowano nad bieżącymi sprawami Powiatu Rzeszowskiego. 

Na sesji odbyło się uroczyste ślubowanie radnego. W miejsce zmarłego w niedawnym czasie śp. Pana Adama Wetuli w radzie Powiatu zasiadła Pani Anna Wolska. Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany składów osobowych komisji rady.

Na sesji obecny był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pan Jaromir Ślączka, który przedstawił raport dotyczący wzmożonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) na terenie województwa podkarpackiego. Wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A jest obecnie problemem całego terytorium Naszego kraju, więc nasze województwo nie jest tu wyjątkiem.

WZW A (wirusowe zapalenie wątroby typu A), inaczej "żółtaczka pokarmowa", to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Jest on odpowiedzialny za ostre stany zapalne i uszkodzenie miąższu wątroby.

Jak dochodzi do zakażenia?

 • w ok. 95 proc. przypadków do zakażenia dochodzi drogą pokarmową (fekalno-oralną), poprzez spożycie:
 • wody (także w formie kostek lodu) zakażonej przez osoby wydalające wirus HAV z kałem, a nie poddaną skutecznym zabiegom dezynfekcyjnym;
 • żywności, np. umytych w zakażonej wodzie warzyw lub owoców lub ryb, owoców morza z wód zanieczyszczonych zakażonymi fekaliami;

W rzadkich przypadkach do zakażenia dochodzi:

 • poprzez bliski kontakt z osobami zakażonymi (chory możne zarażać 14–21 dni przed i ok. 7 dni po wystąpieniu objawów choroby);
 • drogą kontaktów seksualnych (zwłaszcza analnych) bez zabezpieczeń,
 • istnieje potencjalne, lecz niewielkie ryzyko zakażenia drogą naruszenia ciągłości tkanek (drogą krwi);

Osobami, które są najbardziej narażone na zakażenie WZW A są pracownicy oczyszczalni ścieków, obsługi urządzeń kanalizacyjnych i inni mający kontakt z nieczystościami. Również osoby pracujące w służbie zdrowia, żłobkach, przedszkolach i wojsku znajdują się grupie ryzyka. Prawdopodobieństwo zakażenia wzrasta także podczas wizyty w krajach endemicznego (gdzie choroba wciąż jest często rozpoznawana) występowania choroby (w rejonie basenu Morza Śródziemnego, krajach Europy Wschodniej i Rosji oraz w krajach rozwijających się).

Objawy:

Wirus wylęga się w organizmie od 15 do 50 dni (średnio ok. 30 dni). Po tym czasie pojawiają się objawy choroby, choć czasami zakażenie przechodzi się bezobjawowo. Dzieje się tak u 90 proc. dzieci do 5. roku życia. Osoby dorosłe chorują pełnoobjawowo, a symptomy choroby są nasilone (ryzyko ciężkiego przebiegu WZW A wzrasta wraz z wiekiem).

Tydzień przed pojawieniem się pełnej postaci choroby mogą wystąpić tzw. objawy zwiastunowe – grypopodobne i dyspeptyczne (nudności, biegunka). Następnie pojawia się najbardziej charakterystyczny i widoczny objaw choroby – żółtaczka (zżółknięcie skóry i twardówek oczu), której może towarzyszyć powiększenie wątroby. Dzieje się tak, ponieważ w organizmie zwiększa się poziom żółtego barwnika – bilirubiny. Żółtaczka znika po około miesiącu.

Ponadto pojawiają się:

 • złe samopoczucie
 • osłabienie
 • gorączka
 • brak apetytu
 • nudności i wymioty
 • ból brzucha
 • ból mięśni i stawów
 • świąd skóry
 • ciemniejsze zabarwienie moczu
 • odbarwiony stolec

Objawy ostre ustępują najczęściej po kilku dniach.

Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania WZW A jest szczepienie ochronne. Po kompletnym cyklu szczepienia w ciele powstają przeciwciała, które mogą chronić przed żółtaczką typu A nawet przez całe życie. Wymagane są dwie dawki szczepionki podane w schemacie 6 – 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych, szczepienie przeciwko WZW A jest zalecane:

 • osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A;
 • osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi;
 • dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A

 

Na sesji zebrani mogli również usłyszeć raport o stanie środowiska na terenie województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego przedstawiony przez Panią Jolanta Ciba – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Według przedstawionego raportu, na terenie województwa nie zostały w ubiegłym roku przekroczone normy zanieczyszczeń.

 

Kolejnym z poruszanych na sesji tematów była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2016/2017. Na sesji obecny był Naczelnik Wydziału Społeczno-oświatowego Pan Adam Kozak oraz dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, którzy przedstawili szeroki raport dotyczący pracy podległych im placówek w ubiegłym roku. 

Przedstawianym sprawozdaniom przysłuchiwał się obecny na sesji Wicekurator Oświaty – Pan Stanisław Fundakowski.