Aktywny Samorząd - dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Aktywny Samorząd - dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd.

Informacje dotyczące realizacji programu w 2018 roku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, pod numerem telefonu: 17 8594823 wew. 7 lub 519585427, a także na stronach internetowych bip.powiat.rzeszow.pl oraz www.pcpr.powiat.rzeszow.pl

 

PODSUMOWANIE 2017 ROKU

Ogółem z dofinansowań skorzystało 86 osób niepełnosprawnych, z czego w ramach Modułu I – 38 osób, a z Modułu II – 48 osób.

Dofinansowania w zakresie Modułu I przyznawane były na pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, prawa jazdy kategorii B, sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, utrzymania sprawności technicznej wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, specjalistyczne protezy, naprawy tych protez oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Dofinansowania w zakresie Modułu II przyznawane były na pokrycie kosztów czesnego oraz dodatki na pokrycie kosztów kształcenia jako pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych