Wsparcie stypendialne dla pięciu uczennic technikum weterynarii

Wsparcie stypendialne dla pięciu uczennic technikum weterynarii

Pięć uczennic z klasy III TW z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie otrzymało w tym roku szkolnym wsparcie stypendialne w kwocie 4000 zł w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny .2017/2018. Są to : Wioletta Łysek, Agnieszka Dobosz, Anna Bury, Sara Szado oraz Karolina Lisak.

Projekt „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018, realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe.  Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest  do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w  ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych.
Wszystkie wnioski naszych uczennic (spełniające wymagania merytoryczne) zostały pozytywnie rozpatrzone, co jest dla nas wielkim sukcesem, ponieważ starając się o nie, należało spełnić wiele ważnych kryteriów .Autorem wniosków i opiekunem stypendystek jest Pani Karolina Koszela. Teraz  nasze uczennice czeka realizacja programu rozwoju stypendysty, który łączy się z uczestnictwem w różnego rodzaju kursach (groomingu, instruktora rekreacyjnej jazdy konnej, instruktora hipoterapii). Dodatkowym atutem jest możliwość zakupu sprzętu pomagającego w rozwijaniu pasji z zakresu weterynarii.
Naszym stypendystkom życzymy samych sukcesów i owocnej pracy
 

Tekst: Karolina Koszela