Zakończenie Kursu z tworzenia i administrowania stron internetowych i blogów

Zakończenie Kursu z tworzenia i administrowania stron internetowych i blogów

Zadanie polegało na organizacji i przeprowadzeniu kursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rzeszowskiego z zakresu podstaw tworzenia i administrowania stronami internetowymi oraz prowadzenia i obsługi blogów a także prowadzenia kont na wybranych platformach handlowych. Kurs trwał 30 godzin lekcyjnych w blokach 3 godz. dziennie. Udział w nim wzięło 45 uczniów (3 grupy po 15 osób) szkół powiatu rzeszowskiego:

  • Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,
  • Zespół Szkół w Tyczynie.

Zajęcia rozpoczęły się 09.11.2017 r. i odbywały się w pracowniach komputerowych w/w szkół. Uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia kursu.

Osiągnięcia uczniów można obejrzeć na specjalnie do tego celu przygotowanej platformie:

http://e-estore.pl/wp/

Serdecznie gratulujemy uczestnikom kursu nabycia nowych umiejętności oraz dziękujemy szkołom za wszelką pomoc i wkład włożony w realizację zadania a tym samym w przyszłe sukcesy uczniów.  

 

Kurs z tworzenia i administrowania stron internetowych i blogów.

W dniach 11.12.2017 do 22.12.2017 r. odbył się kurs dla najstarszych uczniów szkół podstawowych i szkoły średniej z miasta Svidnik (partnera projektu) z zakresu podstaw tworzenia i administrowania stronami internetowymi oraz prowadzenia i obsługi blogów, a dla uczniów szkoły średniej także prowadzenia kont na wybranych platformach handlowych. Organizatorem kursu dla słowackiej młodzieży było Starostwo Powiatowe w Rzeszowie we współpracy z miastem Svidnik. Kurs trwał 30 godzin lekcyjnych (po 45 min.) w blokach 2 – 3 godz. dziennie. Zajęcia prowadzone były przez ekspertów słowackich. Udział w kursie wzięło 30 uczniów ze szkół ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO, ZÁKLADNÁ ŠKOLA oraz GYMNÁZIUM DUKLIANSKYCH HRDINOV. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej szkoły miasta Svidnik. W trakcie szkolenia uczniowie otrzymali podręczniki na temat budowania stron internetowych, a także pamiątkowe gadżety. Uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia kursu.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom kursu nabycia nowej wiedzy.

Kurs było realizowany w ramach projektu „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży” INT/EK/KAR/3/I/B/0091, którego celem jest stworzenie warunków dla młodzieży pogranicza do uzyskania pożądanych kompetencji w zakresie inteligentnych specjalizacji, w szczególności ICT i podniesienia jakości życia, a poprzez to powstanie alternatywnych możliwości w zakresie zawodowego ich przygotowania.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020