XXXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Grudniowa sesja Rady Powiatu kadencji 2014-2018 była sesją uroczystą. Oprócz obrad nad bieżącymi sprawami Powiatu Rzeszowskiego w trakcie sesji odbyło się spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz służb mundurowych, a także wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu województwa podkarpackiego.

Spotkanie otworzyła modlitwa przeprowadzona przez Ojca Rafała Klimasa Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Swoje życzenia zebranym przekazał Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. Po kilku przemowach oraz życzeniach od zaproszonych gości nastapiło uroczyste dzielenie się opłatkiem oraz skromny poczęstunek.

Oprócz podniosłego spotkania opłatkowego najważniejszym z punktów obrad grudniowej sesji było uchwalenie budżetu powiatu na rok 2018. Uchwała ta została przegłosowana jednogłośnie.