Spotkanie dotyczące południowej obwodnicy Rzeszowa.

Spotkanie dotyczące południowej obwodnicy Rzeszowa.

Starosta Powiatu Rzeszowskiego i Wojewoda Podkarpacki przedstawili w środę (17.01) nową koncepcję tak zwanej południowej obwodnicy Rzeszowa. Spotkanie odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Udział w spotkaniu wzięli m. in. poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz burmistrzowie Tyczyna i Boguchwały, a także przedstawiciele GDDiA oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Podczas spotkania nową koncepcję południowej obwodnicy Rzeszowa przedstawili wojewoda Ewa Leniart i starosta powiatu rzeszowskiego Józef Jodłowski

"Jest przesunięta, oddalona od zurbanizowanej części Rzeszowa. Przebiega w większości przez tereny niezabudowane, nieużytkowane, czyli pierwszy efekt jest osiągnięty, aby nie konfliktować społeczności, aby nie ingerować w teren, który jest bardzo mocno zurbanizowany. "

Czteropasmowa obwodnica miałaby się zaczynać na granicy Rzeszowa i Boguchwały. Następnie przebiegałaby przez osiedla Budziwój i Biała, przez część drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Tyczyn, i dalej północną stroną Tyczyna do drogi wojewódzkiej w Kielnarowej. Cała obwodnica liczyłaby 9 km, z czego 7,5 km na terenie Rzeszowa. 

Jak podkreślał starosta, tak wybudowana obwodnica łączyłaby się z drogami powiatowymi w gminach Boguchwała i Lubenia. Co ważne, obyło by się bez ingerencji w obszary chronione, a wyburzone musiałyby zostać tylko cztery budynki, w tym dwa gospodarcze. Powstałyby też dwa nowe mosty na Wisłoku i na rzece Strug.

Kolejne spotkanie władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych w sprawie południowej obwodnicy Rzeszowa ma się odbyć na początku lutego.

Zapraszamy również do zobaczenia relacji ze spotkania wyemitowanego przez TVP Rzeszów:

http://rzeszow.tvp.pl/35640633/nowa-koncepcja-tak-zwanej-poludniowej-obwodnicy-rzeszowa