Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy kultury"

Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy kultury"

26 stycznia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, w ramach obchodów Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, zainaugurowana została działalność Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy kultury”, powstałego przy szkole. Celem działalności Centrum jest prezentowanie w ciekawy sposób naszego narodowego dziedzictwa, ukazywanie związków polskiej kultury z kulturą żydowską i ukraińską, rozbudzenie u młodzieży zainteresowań w duchu kulturowej otwartości, kształtowanie postawy tolerancji, dążenie do dialogu kulturowego pomiędzy młodymi ludźmi oraz propagowanie idei wolontariatu. Działania CEM-u ( wystawy, prelekcje, konkursy, warsztaty i inne) skierowane będą do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu rzeszowskiego oraz sąsiadujących z Dynowem powiatów. Inauguracja odbyła się pod Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Piątkowa uroczystość wpisała się również w obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przypomniała bowiem, jak wielką wartością jest wolność i dialog zaprowadzający pokój.

Uroczystość swą obecnością uświetnili p. Jerzy Malinowski z Biura Poselskiego p. Krystyny Wróblewskiej, posła na Sejm RP, p. Elżbieta Wolan, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dr Paweł Korzeniowski z-ca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, p. Zygmunt Frańczak, Burmistrz Miasta Dynowa, p. Jerzy Bednarz, p. Krzysztof Kędzierski i p. Aleksander Stochmal, Radni Powiatu Rzeszowskiego, p. Anna Stróż, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas  II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, p. Sara Społowicz, menadżer Centrum Historii i Kultury Żydów w Dynowie, dyrektorzy szkół oraz placówek działających w mieście i gminie Dynów, prezesi dynowskich stowarzyszeń, emerytowani nauczyciele szkoły oraz mieszkańcy Dynowa  i uczniowie. Gościem specjalnym była Lucia Retman urodzona w Dynowie, ocalała z Holokaustu.

Podczas uroczystości pięknie zaprezentowała się młodzież Liceum w programie słowno- muzycznym pt. „ Dynów babci Beli”, opartym na wspomnieniach Beli Neger, babci malarki Niny Talbot. Jednym z punktów programu było również zwiedzanie wystawy prac zatytułowanych „Twarze Dynowa” wspomnianej już malarki Niny Talbot. Obrazy przedstawiają przodków artystki a także współczesnych mieszkańców  miejscowości. Prace zostały przekazane Liceum i można je oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości były wspomnienia Luci Retman, która opowiedziała swoją historię ocalenia z Holokaustu. Skierowała też piękne słowa do młodzieży, by pamiętając o tym, co się wydarzyło przed laty, nigdy nie dopuściła do powtórzenia się tragicznej karty historii. O swoich dynowskich korzeniach opowiedzieli też studenci z USA, jednocześnie wyrażając podziw dla poziomu zorganizowanej uroczystości.

Część oficjalną zakończyła projekcja dwóch filmów autorstwa uczniów Liceum pt. „ Materialne i niematerialne ślady ludności żydowskiej w Dynowie”. Po niej goście mieli okazję skosztować potraw kuchni „trzech kultur”- polskie proziaki, żydowski czulent i lwowskie pierogi. Uroczystościom towarzyszyły media- Radio Rzeszów oraz Podkarpacka Historia.