Ferie na sportowo

Ferie na sportowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla młodzieży szkoły, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Pogórza Przemysko – Dynowskiego zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, czy też rozrywka z wykorzystaniem pracowni komputerowych.

Jak co roku w dniach od 30 stycznia do 31 stycznia 2018r. nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Dyrekcją Szkoły, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i z Radą Rodziców zapewnili młodzieży szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje piłki nożnej halowej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt ponadto uczniowie rywalizowali przy stołach tenisowych.

Oficjalnego otwarcia Turnieju w dniu 30 stycznia 2018r. dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Do rywalizacji w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zgłosiły się drużyny z następujących szkół wraz z opiekunami: Gimnazjum Dubiecko ( opiekun Jarosław Antosiak), Szkoła Podstawowa w Dylągowej (opiekun Piotr Sarnicki), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie (opiekun Damian Chudzikiewicz), Szkoła Podstawowa nr 1 w Harcie (opiekun Rafał Bilski), Szkoła Podstawowa w Hłudnie (opiekun Krzysztof Toczek), Szkoła Podstawowa w Jaworniku Polskim  (opiekun Tadeusz Pieniądz), Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu (opiekun Rafał Pyś), Szkoła Podstawowa w Wesołej (opiekun Grzegorz Hardulak).

W turnieju piłki nożnej drużyny z poszczególnych szkół zostały podzielone na dwie grupy, których mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu fazy zasadniczej dwie pierwsze drużyny z każdej grupy utworzyły grupę „mistrzowską”.

W wyniku sportowej rywalizacji prowadzonej w duchu „fair play” w turnieju halowej piłki nożnej klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce – Gimnazjum Dubiecko

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

Najlepszym bramkarzem turnieju został Jakub Dziepak ze Szkoły Podstawowej w Dylągowej. Królem Strzelców turnieju został Radosław Undziakiewicz z Gimnazjum w Dubiecku.

Równolegle ze zmaganiami piłkarskimi odbywał się Turniej w tenisie stołowym chłopców, który zakończyła się następującymi rezultatami:

I miejsce – Dominik Gąsior z Gimnazjum w Dubiecku

II miejsce  – Mateusz Rogusz z Gimnazjum w Dubiecku

III miejsce – Dominik Karaś z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie

IV miejsce – Patryk Sobkowicz z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

Natomiast dniu 31.01.2018r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie gościł dziewczęta ze szkól podstawowych i gimnazjalnych Pogórza Przemysko – Dynowskiego na rozgrywkach w piłkę siatkową dziewcząt i turnieju tenisa stołowego w ramach „Ferii na sportowo”. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan.

Do rywalizacji sportowej w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie stanęły drużyny z następujących szkół gimnazjalnych: Szkoła Podstawowa w Dylągowej (opiekun Piotr Sarnicki), Szkoła Podstawowa w Jaworniku Polskim (opiekun Krystyna Gósz), Szkoła Podstawowa nr 1 w Izdebkach (opiekun Grażyna Gładysz), Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie (PK) poza konkurencją (opiekun Paweł Gierula). Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. W wyniku sportowej rywalizacji klasyfikacja końcowa turnieju piłki siatkowej dziewcząt przedstawiała się następująco:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Izdebkach

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Jaworniku Polskim

Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Karolina Banaś ze Szkoły Podstawowej w Dylągowej. Natomiast bardzo wyrównana rywalizacja w tenisie stołowym zakończyła się następująco:

I miejsce – Wioletta Dziuban ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Izdebkach

II miejsce – Kamila Gołębiowska z Gimnazjum w Dubiecku

III miejsce – Karolina Banaś ze Szkoły Podstawowej w Dylągowej

IV miejsce – Karolina Wajda z Gimnazjum w Dubiecku

Wszystkim drużynom i opiekunom dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!!!!

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Paweł Gierula, Piotr Marcinek

Alina Paściak, Marek Paściak

nauczyciele wych.  fizycznego w ZSzZ w Dynowie