Młodzież z Powiatu Rzeszowskiego zdobywa międzynarodowe doświadczenie.

Młodzież z Powiatu Rzeszowskiego zdobywa międzynarodowe doświadczenie.

Zdobędą międzynarodowe doświadczenie

Na staż, tym razem do Portugalii, wyjechało 30 uczniów. Placówka, prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, taką wyjątkową szansę zdobycia przez młodzież doświadczenia zawodowego, oferuje już od ponad 10 lat. Nigdy nie zdarzyło się, aby profesjonalnie przygotowany przez szkołę wniosek o unijne fundusze na sfinansowanie takich wyjazdów nie został zaakceptowany.
Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych (ZST-W) w Trzcianie na zagraniczne staże i praktyki wyjeżdżają od 2006r. Doświadczenie zawodowe zdobywali już w Belgii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Rumunii. 

Skuteczne działania szkoły

Dzieje się tak dzięki temu, że szkoła umiejętnie i skutecznie potrafi korzystać z dotacji  unijnych. Wcześniej fundusze na ten cel pozyskiwano z programu UE Leonardo da Vinci, teraz środki pochodzą z programu Erasmus, którego celem jest wszechstronna, międzynarodowa współpraca z zakresu edukacji i szkoleń młodzieży.

Warunkiem otrzymania funduszy jest profesjonalnie przygotowany przez szkołę projekt. Wymagania są bardzo precyzyjnie określone, dlatego opracowanie takiego dokumentu nie jest łatwe i proste. Ale warto się starać, ponieważ wszystkie koszty (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie) związane z zagranicznym pobytem uczniów pokrywa Erasmus. 

–  To dlatego w naszej szkole wyznaczyliśmy dwie osoby, które specjalizują się w tej dziedzinie. Tak profesjonalne podejście do tego zadania sprawiło, że jesteśmy skuteczni. Nie zdarzyło się bowiem, żeby nasz projekt nie został zaakceptowany. Niedawno złożyliśmy kolejny, dotyczący roku szkolnego 2019/ 2020. Podczas tej edycji uczniowie naszego Zespołu Szkół będą mogli wyjechać na praktyki do Holandii i Bułgarii – mówi Janusz Jakubek, dyrektor ZST-W.

Różnorodna oferta

W ramach tegorocznej edycji (2017/2018) do Bragi (miasto w Portugalii) wyjechały z Trzciany dwie grupy (po 30 osób). Pierwsza – w maju ub.r. Druga – praktyki zawodowe u miejscowych pracodawców rozpoczęła kilka dni temu. Doświadczenie zawodowe będą tam zdobywać przez najbliższe 3 tygodnie. W tej grupie są uczniowie specjalności: technik weterynarii, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ZST-W w Trzcianie uczniowie zdobywają wykształcenie z zakresu wielu specjalności. Oprócz wymienionych, działają tu jeszcze: Liceum Ogólnokształcące ze specjalnością jazda konna – jeździectwo oraz Liceum Ogólnokształcące kształcące fachowców z zakresu pożarnictwa z ratownictwem medycznym. Nowe, proponowane teraz kierunki, to: technik inżynierii środowiska, technik geodeta, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu oraz Liceum Ogólnokształcące ze specjalnością wojskową. 

Dla każdego kierunku kształcenia przygotowana jest najnowocześniejsza baza dydaktyczna (pracownie, dodatkowe zaplecze).Przykładem nowych, imponujących obiektów szkolnych są sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie (jednostka prowadząca Zespół Szkół) ujeżdżalnia oraz stajnia, w których zajęcia praktyczne odbywają uczniowie weterynarii. Ujeżdżalnia, to kryty obiekt o powierzchni 800 mkw. Stajnia składa się z dwóch części. W pierwszej znajduje się kompleks socjalny z szatniami i prysznicami dla uczniów i osób niepełnosprawnych. W drugiej – 8 boksów dla koni. 

Ogromna szansa dla uczniów

–  Możliwość odbycia zagranicznych praktyk to ogromna szansa dla uczniów. Zespół Szkół w Trzcianie doskonale dopasowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, na którym coraz częściej zaczyna brakować fachowców z konkretnym, zawodowym wykształceniem. Dlatego cieszy mnie, że absolwenci tej szkoły mają dużo większe szanse na znalezienie wymarzonej pracy m.in. dzięki doświadczeniu zdobytemu w różnych krajach Unii Europejskiej – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie to jedna z wielu placówek edukacyjno – wychowawczych, które prowadzi Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Na tej liście znajdują się: Zespół Szkół w Tyczynie, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie, Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań” w Rzeszowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mrowli.

Na zdjęciach: uczniowie ZST-W w Trzcianie, którzy wyjechali teraz na praktyki zawodowe – pierwszy dzień pobytu w Portugalii (miasto: Braga).