76. Rocznica Powstania Armii Krajowej

76. Rocznica Powstania Armii Krajowej

Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele Świętego Krzyża, po której zebrani przeszli pod Pomnik Chwały Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej odpowiedzialna była za odczytanie apelu pamięci oraz oddanie uroczystej salwy honorowej. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy regionu. Powiat Rzeszowski reprezentował Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz.

 

Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku rozkazem gen. Władysława Sikorskiego, Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych. Przemianowana została z istniejącego od 1939 roku Związku Walki Zbrojnej, a jej komendantem został gen. Stefan Rowecki „Grot”. Powstanie AK wiąże się z chęcią zwiększenia rangi struktury – od tego momentu nie był to już zbrojny związek, ale armia. Głównym celem tej struktury było przeprowadzenie zwycięskiego powstania przeciwko III Rzeszy, jednak wiadomo było, że nie dało się tego przeprowadzić od razu. Wcześniej planowano walkę bieżącą, poprzez sabotaż, dywersję, ale również wywiad i propagandę.

Żołnierze Armii Krajowej składali następującą przysięgę: "W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać nie miało. Taki mi dopomóż Bóg."

Armia Krajowa tworzyła struktury wojskowo – organizacyjne na terenie całego państwa. W celu wywołania w przyszłości powstania, skupiła się na odtworzeniu konspiracyjnych sił zbrojnych, a ponadto ochraniała struktury Polskiego Państwa Podziemnego.