Etap powiatowy III Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze wierni” rozstrzygnięty.

Etap powiatowy  III Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze wierni” rozstrzygnięty.

W dniu 1 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, placówce prowadzonej przez Powiat Rzeszowski, odbyły się eliminacje powiatowe III Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”. Konkurs stanowi hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życiu zgodnym z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny. Jest motywacją do rozbudzanie zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, kształtowania poczucia tożsamości narodowej. Data eliminacji powiatowych została wybrana nieprzypadkowo, gdyż to właśnie 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W turnieju uczestniczyło 4 uczniów gimnazjum i szkół podstawowych (VII klasa), oraz 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy prezentowali utwór (wiersz lub fragment prozy) polskich twórców, rozwijający rozumienie takich pojęć jak patriotyzm, honor, ojczyzna, wierność wartościom i zasadom.

Jury w składzie: przewodnicząca pani Maria Radoń – polonistka, były dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie, członkowie panie Krystyna Dżuła – polonistka, reżyser i kierownik Amatorskiego Teatru w Dynowie oraz Grażyna Paździorny– dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie przyznało nominacje do etapu wojewódzkiego następującym uczestnikom:

w kategorii gimnazjum i szkoły podstawowe (VII klasa):

  1. Karolina Skubisz – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie;

  2. Zuzanna Guz – Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej;

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

  1. Martyna Kłyż – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie;

  2. Katarzyna Kasprzyk – Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie.

Wartościowe nagrody rzeczowe dla nominowanych oraz wszystkich uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania władzom Powiatu Rzeszowskiego za wsparcie idei turnieju oraz gratulują wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom sukcesów.