VIII edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: ”Samochodem w Dorosłe Życie”

VIII edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: ”Samochodem w Dorosłe Życie”

09 marca 2018r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem VIII edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w Dorosłe Życie”. Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji.

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie inspektor Bogusław Kania, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Firma SZiK z Tyczyna . Wzięło w nim udział 43 uczniów z klas branży samochodowej (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i 3 – letnia Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych). Podczas konkursu jego uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z zadań otwartych i zamkniętych.

Finał konkursu w dniu 09 marca 2018r. otworzyła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a przybyli na niego, m.in. Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, inspektor Bogusław Kania Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, nadkom. Adam Szeląg rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, asp. Tomasz Surowiak asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, st. sierż. Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, Pan Piotr Bialic i Pani Sylwia Zegar z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Pan Henryk Szydełko – Właściciel Firmy SZiK z Tyczyna i Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem były Dyrektor szkoły.

Komisja konkursowa w składzie: Pan Marcin Kałamucki – kierownik szkolenia praktycznego, Pan Władysław Galej – nauczyciel nauki jazdy, Pani Anna Fara – nauczyciel przepisów ruchu drogowego, Pan Jan Małachowski – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, Pan Adam Bogusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych dokonała oceny wszystkich prac i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Marcin Dańczak – kl. 4TPS, II miejsce – Damian Domin – kl. 4TPS, III miejsce – Michał Grodecki – kl. 4TPS, wyróżnienia: Piotr Pyra – kl. 3a, Jakub Kiełbasa – kl. 4TPS, Wojciech Flisak – kl. 4TPS, Łukasz Woźniak – kl. 4TPS, Adam Ogrodnik – kl. 3THPS, Kamil Nowak – kl. 3TPS, Patryk Kudła – kl. 2TPS.

Nagrody laureatom wręczyli: inspektor Bogusław Kania Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Pani Sylwia Zegar z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Pan Henryk Szydełko – Właściciel Firmy SziK z Tyczyna i Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie i Firmę SziK z Tyczyna.

Gratulacje dla organizatorów i laureatów konkursu przekazali: Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego i swoim własnym oraz inspektor Bogusław Kania Komendant Miejski Policji w Rzeszowie.

Na podsumowanie konkursu odbyło się krótkie wystąpienie Pana Piotra Bialica egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, który przedstawił zmiany w przepisach „Prawo o ruchu drogowym”. Natomiast st. sierż. Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przedstawiła informacje związane z zagrożeniami w ruchu drogowym – były to bardzo praktyczne porady dla młodych kierowców.

Dziękując wszystkim za udział, zapraszamy za rok na IX edycję konkursu.