Każdy może pomóc

Każdy może pomóc

Jednej z rodzin zastępczych wraz z trójką dzieci zamieszkujących na terenie powiatu rzeszowskiego w wyniku POŻARU, który wybuchł w dniu 03 marca 2018 roku SPŁONĄŁ DOROBEK CAŁEGO ICH ŻYCIA.

W wyniku pożaru rodzina wraz z dziećmi w pośpiechu opuszczała dotychczas zamieszkiwany dom. Nie udało się uratować niezbędnych i istotnych rzeczy, przedmiotów, dokumentów.
W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głową, sprzętów gospodarstwa domowego, odzieży oraz podstawowych rzeczy codziennego użytku. Na szczęście członkowie rodziny wyszli z pożaru bez większych obrażeń.

Mimo utraty dorobku swojego życia rodzice zastępczy starają się na miarę dostępnych możliwości i oferowanej pomocy z zewnątrz, zapewnić przede wszystkim swoich dzieciom realizację bieżących potrzeb.

Władze Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszkańcy gminy jak i władze powiatu rzeszowskiego, w której mieszka rodzina w trybie pilnym podjęli działania polegające na udzieleniu pomocy i wsparcia poszkodowanej rodzinie.

To jednak początek długiej drogi do przywrócenia rodzinie poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i godnych warunków do życia.

 

APELUJEMY DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI, KTÓRZY PODOBNIE JAK MY NIE MOGĄ SOBIE WYOBRAZIĆ OGROMU TRAGEDII JAKIEGO DOŚWIADCZYŁA RODZINA, O WSPARCIE WE WSZELKICH MOŻLIWYCH FORMACH.

KAŻDY GEST MA W TYM MOMENCIE OGROMNE ZNACZENIE.