VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego "ENGLISH IS EASY"

VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego "ENGLISH IS EASY"

Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2011 roku przy wsparciu finansowym Starosty Powiatu Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, który od początku objął patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem.

W bieżącym roku szkolnym do finałowego etapu konkursu przystąpiło aż 40 uczniów II i III klas gimnazjów z Głogowa Małopolskiego, Nowej Wsi, Świlczy, Trzciany, Bratkowic, Sędziszowa Małopolskiego, Łąki, Rudnej Wielkiej, Krasnego, Chmielnika, Iwierzyc, Malawy i Rzeszowa. Zainteresowanie konkursem i chęć wzięcia udziału w nim z roku na rok wzrasta. Dla porównania w 2013 r. w konkursie brało udział jedynie 15 uczniów. Tegoroczni finaliści przyjechali z 15 szkół gimnazjalnych.     

W wyniku przeprowadzonego testu zawierającego ćwiczenia sprawdzające z zakresu umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania oraz zadania leksykalno-gramatyczne otrzymano wyniki, które wyłoniły zwycięzców:

I miejsce – Olga Lipiński z Głogowa Małopolskiego
II miejsce ex aequo – Aleksandra Sroka z Nowej Wsi, Miłosz Kałucki ze Świlczy i Jan Stawarz z Trzciany
III miejsce – Edyta Majda z Bratkowic
IV miejsce ex aequo – wyróżnienie – Jagoda Grędysa z Bratkowic i Kamil Pawlak z Łąki
V miejsce ex aequo – wyróżnienie – Paulina Bartnik z Rudnej Wielkiej i Bartosz Jabłoński z Krasnego

VI miejsce  ex aequeo – wyróżnienie –  Maciej Pluta z Sędziszowa Małopolskiego i Klaudia Domańska z Rudnej Wielkiej.

Laureaci i pozostali finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydawnictwo Macmillan oraz Wydawnictwo Pearson.

Nauczyciele  przygotowujący uczniów zgodnie przyznali, że konkurs cieszy się dużą popularnością a uczniowie określili jego poziom jako bardzo wysoki. Ja ze swej strony mogę dodać, że rezultaty uczestników każdego roku są coraz wyższe, co świadczy o dużym wkładzie pracy w przygotowanie zarówno samych uczniów, jak i ich opiekunów. 

Konkurs w założeniu ma stworzyć  uczniom gimnazjów możliwość rywalizacji na poziomie międzyszkolnym. Ideą jest m.in. motywowanie młodych ludzi do nauki języka angielskiego  i uświadomienie im, że dzięki znajomości tego języka otwierają się przed nimi nieograniczone możliwości. 

Wszystkim finalistom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz możliwości doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Koordynator konkursu: Agnieszka Ćwiek-Franczak

Zobacz więcej zdjęć:

GALERIA