Koncertowy wieczór z muzyką - „Odgłosy wiosny”

Koncertowy wieczór z muzyką - „Odgłosy wiosny”

13 marca 2018 r. licznie zgromadzona publiczność szczelnie wypełniła aulę Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowiejednostki organizacyjnej Powiatu Rzeszowskiego na koncercie uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie zatytułowanym: „Odgłosy wiosny”. Obecnością swoją rangę wydarzenia podkreślili: Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej dla regionu podkarpackiego Pan Krzysztof Szczepaniak, Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Miasta Dynów Pani Ewa Hadam, Radny Powiatu Rzeszowskiego Pan Krzysztof Kędzierski, a także dyrektorzy w tym Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan, kierownicy dynowskich szkół instytucji, stowarzyszeń, w tym Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, których powitał dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie Pan Jerzy Kołodziej.

Licznie stawili się rodzice uczniów na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Dorotą Skubisz – Bembenek, którzy przeprowadzili w przerwie koncertu dobrowolną kwestę na rzecz zakupu instrumentów dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie.

Cały koncert prowadzili, prezentując wspaniale umiejętności uczniów, a także ich pedagogów Pani Monika Witalec i Pan Adrian Ślęczka. Wystąpiły dzieci prezentujące grę na fortepianie, akordeonie, saksofonie, skrzypcach, klarnecie, instrumentach perkusyjnych. Zaprezentował się także zespół jazzowy, chór szkolny, a także dzieci występujące w zespołach rytmicznych. W koncercie wystąpili także pedagodzy, a w ich programie znalazły się kompozycje klasyczne oraz najpiękniejsze standardy jazzowe. Koncert podobał się, o czym świadczyły gorące oklaski oraz bisy.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie była odpowiedzialna za stronę merytoryczną koncertu, natomiast Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był odpowiedzialny za stronę techniczną i organizacyjną konkursu.