Spotkanie z Sekretarzem Stanu w MRPiPS Stanisławem Szwedem.

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w MRPiPS Stanisławem Szwedem.

13 marca 2018 r. w godzinach popołudniowych Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Adam Panek spotkali się z przybyłym do Rzeszowa na II Targi Wschodnie Sekretarzem Stanu w MRPiPS Stanisławem Szwedem.

W trakcie spotkania poruszono wiele bardzo istotnych tematów. Pan Minister przybliżył przyszłościowe zadania, z którymi będą musiały się zmierzyć powiaty. Starosta oraz Dyrektor PUP omówili bieżące zmiany na rynku pracy, jak również przedstawili bardzo trudną sytuację finansową i kadrową rzeszowskiego urzędu pracy, której skutkiem może być konieczność zwolnienia części załogi. Rozmawiający wiele czasu poświęcili także problemom długotrwałego bezrobocia oraz wynikającej z braku fachowców na rynku potrzebie przywrócenia kształcenia na poziomie branżowym i średnim technicznym.

Spotkanie miało bardzo merytoryczny charakter i odbyło się w życzliwej i przyjaznej atmosferze.